INGEN DRØM: Artikkelforfatteren drømte om å bruke nye pedagogiske læreverktøy, som YouTube og Instagram (avbildet), men innrømmer: «Jeg har gått fra å være en drømmelærer til en bekymret lærer. Det var ikke det som var min ungdomsdrøm». Foto: NTB Scanpix
INGEN DRØM: Artikkelforfatteren drømte om å bruke nye pedagogiske læreverktøy, som YouTube og Instagram (avbildet), men innrømmer: «Jeg har gått fra å være en drømmelærer til en bekymret lærer. Det var ikke det som var min ungdomsdrøm». Foto: NTB ScanpixVis mer

Jeg var drømmelærer

Jeg ser med skrekk på det som venter elevene dersom KS får gjennomslag for den endrete arbeidstidsbestemmelsen.

Debattinnlegg

Datoen er 7. juni 2013, og jeg går bunadskledd ut fra Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Bergen. Jeg har gjennomført det som presiseres som en krevende, relevant og mangfoldig profesjonsutdanning (St.meld.nr. 16 2001-2002), og jeg gleder meg til å få utøvd min profesjon etter fire år med studier. Jeg ser frem til de gode, varierte og spennende diskusjonene i klasserommet. Jeg gleder meg til å være til stede når elevene blomstrer, men også å ta vare på- og støtte dem hvis de visner. Endelig skulle jeg få jobbe med drømmeyrket. Tenk å skulle være med på å skape morgendagens spesialsoldater, rørleggere, flygere, frisører og forhåpentligvis brukende politikere.

Jeg hadde en drøm om å få bruke de nyeste pedagogiske og didaktiske strategiene i klasserommet. Å gripe dagens ungdomskultur og smelte den inn i Kunnskapsløftet. Tenk å kunne kombinere memes med sammensatte tekster. Tenk å kunne bruke den populære ungdomshumorsiden Artige.no som et supplement til undervisningen. Eller hva med et Instagram-prosjekt?

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Min hoveddrøm var at elevene skulle få et læringsutbytte hver eneste undervisningstime. Denne drømmen krevde tid, mye tid. Jeg saumfarte ungdomssider for å finne virkelighetsnære eksempler, brukte YouTube for å finne musikkintroduksjon til nynorsk grammatikk, og bladde i nye og eldre lærebøker for å finne passende oppgaver til 28 læringsindivider.

Det skal ikke nevnes hvor mange sene kvelder jeg har brukt på å tilpasse opplæringen, eller hvor mange ganger rettebunken ble med på fjelltur til en turistforeningshytte. Det skal heller ikke nevnes at jeg ikledd en tykk dykkerdrakt tenkte på elevsosiale strategier på 23 meters dyp, eller at jeg snakket med bekymrede foreldre mens jeg egentlig hadde planlagt å se «Typisk norsk».

Det som skal nevnes, er at jeg i dag har sluttet å drømme. Jeg ser med skrekk på det som venter elevene dersom KS får gjennomslag for den endrete arbeidstidsbestemmelsen. Tenk at jeg skal nektes å bruke tid på å tilpasse opplæring når jeg har mulighet. At foreldre skal nektes å få den sårt trengte positive telefonen hjem om kvelden. Jeg har gått fra å være en drømmelærer til en bekymret lærer. Det var ikke det som var min ungdomsdrøm.

KOMMENTARFELTET BLE DEBATTLEDET AV HALVOR ELVIK