TETT PÅ BEST:  Jeg har ikke tro på at all kompetanseheving og alt utviklingsarbeid legges utenom elevåret, skriver skolesjef Faannessen. 
Foto: Bjørn Langsem
TETT PÅ BEST: Jeg har ikke tro på at all kompetanseheving og alt utviklingsarbeid legges utenom elevåret, skriver skolesjef Faannessen. Foto: Bjørn LangsemVis mer

Jeg vil bestemme over lærernes arbeidstid!

Som skolesjef ønsker jeg å ha retten til å bestemme hvor lenge og hvordan mine ansatte jobber.

Debattinnlegg

Fredag 24. januar ble det brudd i forhandlingene om lærernes arbeidstid. Jeg synes det er trist at dette dermed blir tema i årets tariffoppgjør, og kan ikke annet enn å forberede meg på en eventuell lærerstreik til våren. I dag er det slik at arbeidsgiver ikke har styring på 1/3 av arbeidstida til lærerne. Som skolesjef ønsker jeg å ha retten til å bestemme hvor lenge og hvordan mine ansatte jobber.

Vi vet at elever i den norske skolen må bli bedre i blant annet lesing, skriving og regning. Hvordan kan skolen som organisasjon sørge for at kvaliteten i undervisningen blir bedre? Vi vet at utvikling og forbedringsarbeid krever tett samarbeid mellom lærere, skoleledere og skoleeiere. Samarbeidet må bygge på klare mål, felles rolleforståelse og gjensidig tillit. Det betyr at vi i fellesskap må sette oss inn i anerkjent skoleforskning. I kombinasjon med egen erfaring vil dette kunne prøves ut og etter hvert føre til praksisendring. Det må reflekteres og evalueres i fellesskap, og det må prøves ut på nytt. Et slikt fellesskap utvikler god praksis i klasserommene. Hvordan kan rektorene ha resultatansvar for hele skolen når 1/3 av arbeidstida til lærerne er utenfor rektors styringsrett? Felles forbedringsarbeid krever at mer arbeidstid utføres i fellesskap. Dette er vanskelig å koordinere med dagens arbeidstidsordning. Dette handler ikke om mangel på tillit til lærerne, det handler om at skolene må prestere bedre. Et så stort ansvar må bæres av fellesskapet!

Jeg har ikke tro på at all kompetanseheving og alt utviklingsarbeid legges utenom elevåret. Praksisendring krever at man er tett på praksis. Men jeg har tro på at skoleeier, skoleledere og lærere i samarbeid kan gjøre forbedringer, og jeg mener at arbeidsgivere må gis en reell mulighet til å bære det største ansvaret i dette.