Jens freder pressestøtten

Mens Jens Stoltenberg nå freder pressestøtten foran høsten valg, ser ordningen ut til å bli en av de strammeste snubletrådene i eventuelle regjeringsforhandlinger mellom KrF og Høyre.

Stoltenberg mener Høyres forslag om å fjerne pressestøtten er et slag mot demokratiet.

- Pressestøtten bidrar til å opprettholde mangfoldet i de norske avisene. Lokaldemokrati og ytringsfrihet sikres gjennom lokalavisene og meningsbærende aviser som Klassekampen, Nasjonen, Vårt Land og Dagsavisen. Når Høyre vil fjerne produksjonsstøtten, rammer det disse avisene spesielt hardt, sier han.

Per i dag mottar 146 norske aviser til sammen 235 millioner kroner i pressestøtte. 180 av disse millionene er såkalt produksjonsstøtte til aviser med dårlig økonomi.

- Sikrer balansen

I tillegg nyter alle aviser godt av ordninger som innebærer at de har 24 prosent momsfradrag, selv om de ikke selv betaler moms. Denne ordningen ønsker Høyre å opprettholde.

- Men produksjonsstøtten skal fjernes totalt hvis det er politisk mulig etter valget, sier Høyres mediepolitiske talsmann, Trond Helleland. Høyre mener tildeling av produksjonsstøtte skaper skjevheter mellom norske aviser, fordi bare noen av dem mottar slik støtte.

Det avviser Jens Stoltenberg.

- At vi har både produksjonsstøtte og momsfritak, bidrar jo tvert imot til å sikre balansen. Hvis Høyre får gjennomslag for å fjerne produksjonsstøtten, rammer det de små og sårbare avisene hardest. De store avisene vil fortsatt få mest gjennom momsordningen, sier han.

Snubletråd

Samtidig kan spørsmålet om pressestøttens framtid komme til å bli en politisk hodepine for Høyre og Kristelig Folkeparti. For mens Høyre vil kutte produksjonsstøtten, er KrF opptatt av å ivareta ordninger som skal sikre mangfoldet i norsk presse.

Høyres mediepolitiske talsmann, Trond Helleland, sier uenighet om pressestøtten er en av hovedhindringene for regjeringssamarbeid mellom KrF og Høyre.

- Dette ser ut som et uløselig problem. Selv om det ikke dreier som om så store beløp, er det snakk om viktige prinsipper, sier han.

- Det er fornuftig politikk og ideologi å bidra til mangfoldig informasjon og debatt. Det synes jeg ordningen gjør slik den fungerer i dag, sier nestleder i KrF, Odd Anders With. Han beklager at sentrumsregjeringen i sin tid reduserte pressestøtten.

Dersom Høyres forslag om å kutte pressestøtten går gjennom, vil også de kristne dagsavisene Dagen og Vårt Land stå i fare for å bli lagt ned. Vårt Land-redaktør Helge Simonnes håper ikke KrF er så sultne på regjeringsmakt at partiet ofrer pressestøtten.

- Hvis KrF bidrar til å rasere det norske pressemønsteret, er det et gjennomslag for markedskreftene og tanken om at den sterkeste overlever, sier han.