Jens og Jan kulturkrangler

Jens Stoltenberg vil gjøre kultur til valgkampsak, og fyrer av: - Vi får et fattigere samfunn hvis Høyre får gjennomslag for å kutte en av fem kulturkroner, sier han. Høyre-Jan bretter opp skjorte-ermene.

Statsministeren mener kultur er viktig i den politiske diskusjonen mellom partiene.

- Vi må diskutere hva vi skal leve av, men vi må også snakke om hva vi skal leve for. Kultur handler ikke om avkobling, det handler om tilkobling. Om engasjement. Kulturen er ikke tidsfordriv, men «dødsfordriv» i den forstand at den fyller livene våre med opplevelser. Derfor er er det alvorlig når Høyre i sitt alternative statsbudsjett foreslår å fjerne over 400 millioner kroner fra et kulturbudsjett på under to milliarder.

Rundt halvparten av kulturkronene Høyre vil kutte, er pressestøtte til norske aviser. De øvrige 200 millionene skal tas fra det partiet definerer som «allmenne kulturformål», «filmformål» og «kunstnerformål».

Stoltenberg henter fram sine egne kulturopplevelser når han argumenterer for hvorfor Høyre går i feil retning i kulturpolitikken. - Når jeg reiser rundt i Norge, opplever jeg et fantastisk lokalt kulturliv. Tusenvis av mennesker legger ned stor frivillig innsats i forbindelse med teaterforestillinger, opera- og jazzkonserter. Og publikum sitter i små konsertlokaler og deler sterke opplevelser. Eller de fryder seg over norsk film i kinosalen. Dette er opplevelser som ikke kan erstattes av TV'n eller andre typer kulturformidling, og som vil rammes av kutt i kulturbudsjettet sier han.

Forskjeller

Høyreleder Jan Petersen avviser kritikken. - Jeg tror vi tenker relativt likt om kulturens funksjon og betydning, sier han. Før han hevder at de foreslåtte kuttene i kulturbudsjettet representerer beskjedne beløp, for eksempel sett i forhold til merkostnadene ved å legge operaen til Bjørvika slik Arbeiderpartiet gikk inn for. - Jeg synes Stoltenberg skal være svært forsiktig med å snakke om økonomi i denne sammenheng, sier Petersen.

Petersen kan ikke på stående fot redegjøre nøyaktig for hvor kuttene skal gjøres. Han henviser til partiets mediepolitiske talsmann, Trond Helleland, som er på ferie i utlandet og ikke var tilgjengelig i går. Men Jan Petersen begrunner kuttet ved å vise til det han kaller «behov for å balansere budsjettet anderledes».

- De sparte kulturkronene skal dels gå til andre offentlig formål og dels til skattelette, sier han.

Ingen valgkampsak

Høyrelederen blir opprørt når han får høre at Stoltenberg hevder det finnes et verdiskille i kulturpolitikken. Et skille som, i følge stasministeren, går mellom Høyre og Fremskrittspartiet på den ene siden og Høyre på den andre. -Sa han det? I så fall vet ikke Stoltenberg hva han snakker om, svarer Petersen. Jan Petersen ser ikke på kultur som et prioritert tema i valgkampen. - Alle partiene, bortsett fra FrP, ser hvilken betydning det offentlige engasjementet har i kultursektoren. Vi vil heller snakke om skole og skatt.

VALGKAMPHANER: Jens Stoltenberg mener Høyre svekker norsk kultur med sine kuttforslag. - Jan Petersen mener Stoltenberg har misforstått.Foto: OLAV OLSEN/Scanpix