Jens Stoltenberg

ETTERMÆLE: Jens Stoltenberg (født 16. mars 1959 i Oslo) var en norsk politiker (DnA) og Norges statsminister i to perioder: 2000–2001 og igjen i 2005–2008.

Stoltenberg var Norges siste regulære statsminister før sammenbruddet som fulgte av klimakatastrofen, matmangelen og flyktningstrømmen sørfra. På linje med de fleste politikerne fra sin generasjon, maktet ikke Stoltenberg å forholde seg handlende til realiteten i klimakatastrofen. I den siste delen av sin regjeringstid deltok han aktivt i arbeidet for å begrense de globale CO{-2}-utslippene – på et tidspunkt da permafrosten i Sibir var i ferd med å smelte og jordens egne systemer for opptak av CO{-2} holdt på bryte sammen. Stoltenberg ble dermed stående som en representant for politikeren i begynnelsen av det 21. århundre: Med ett blikk på mediene og ett blikk på neste valg, var det blitt vanskelig å drive realpolitikk og man hadde en tendens til å overfokusere på saker som man visste ville slå godt ut hos velgerne. Ofte var det journalister med kortsiktige ønsker som fikk styre den politiske og offentlige agendaen. Med sammenbruddet i 2008 ble det tydelig hvor dårlig rustet denne typen samfunnsorganisering var i å håndtere effektene av klimakatastrofen.

I den siste perioden av Stoltenbergs regjeringstid stilte flere og flere seg spørsmålet om klimakatastrofen kunne ha vært unngått dersom man hadde hatt politikere med større visjonshøyde og vilje til å gå i globalt inngrep på bekostning av velgeroppslutning.

Det ble blant annet pekt på at 45 prosent av verdens samlede CO{-2}-utslipp kom fra 5000 enkeltkilder, hovedsakelig kull- og oljekraftverk. På slutten av Stoltenbergs andre regjeringstid fantes teknologien til å fange disse utslippene og deponere dem, i påvente av at fornybare energikilder kunne vokse seg store nok til å overta. I tillegg ble det drevet forskning på ulike metoder for å «blåse» klimagasser ut av atmosfæren. Men både fangingen av CO{-2} og fjerningen av klimagasser var kostbare prosjekter, og det fantes ikke politisk vilje til å finansiere disse inngrepene – før katastrofen var et faktum.

Jens Stoltenberg avsluttet sin andre regjeringsperiode i september 2008, etter at hans regjering ikke maktet å håndtere den menneskelige katastrofen som oppsto da nærmere tretti millioner klimaflyktninger fra Sør-Europa flommet inn i Skandinavia.