Jensen, Axel

Slik ble jeg forfatter:

- Leser man min trilogi «Junior, Senior og Jumbo», får man kanskje et bedre innblikk i hvorfor jeg valgte denne veien i stedet for å fortsette i mine foreldres fotspor som arvtager til kjøttdynastiet. For meg ble det en fluktvei.

Beste leseropplevelse:

- Raymond Chandler for hans presisjon.

Slik liker jeg å jobbe:

- Etter at jeg fikk diagnosen ALS har min jobbsituasjon endret seg. Jeg kan ikke skrive lenger - det er det min sekretær som gjør - jeg dikterer alt jeg vil ha ned på papiret. Før foretrakk jeg å skrive om natten, men nå må jeg disponere tiden litt annerledes, ettersom jobbingen fortrinnsvis foregår mens min sekretær er her. Jeg prøver å få gjort noe hver dag, men det avhenger selvfølgelig av dagsformen. Med en sånn sykdom jeg har er det ikke gitt at alle dager er like gode. Men jeg produserer mer enn noen gang.

Mitt forhold til Internett:

- På grunn av alt det teknisk-medisinske utstyret jeg er avhengig av for å leve, tok det en stund før jeg turte å installere Internett, i tilfelle telefonlinjen ble koblet ut eller noe sånt. Jeg hadde hørt en del skremmende historier fra noen naboer her i Ålefjær. Men nå har jeg hatt det noen år og synes det virker som et spennende sted å være. En god venn av meg har laget hjemmeside for meg.

Forfatterens egen hjemmeside:

www.axel-jensen.no

(Dagbladet.no 15.08.1998)