Jensen, Carsten

Navn:

Carsten Jensen

Språk:

Dansk

Fødselsår:

1952 på Ærø i Danmark

Yrke:

Forfatter og journalist

Bosted:

København

Bakgrunn:

Carsten Jensen har arbeidet som kritiker og journalist flere danske aviser. I perioden 1985 til 1990 var han redaktør i tidsskriftet Fredag. Jensen debuterte som forfatter med en biografi om den danske forfatteren Hans Kirk. Gjennombruddet kom noen år senere med essaysamlingene «Sjælen sidder i øjet» og «På en mørkræd klode». Jensen har vakt oppmerksomhet utover Danmarks grenser, og bøkene hans er oversatt til engelsk, norsk og svensk.

Carsten Jensen ble nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 1999 for reiseessayene «Jeg har set verden begynde» og «Jeg har hørt et stjerneskud» (Munksgård/Rosinante) 1996.