NY VIRKELIGHET: «En fornuftig økonomisk politikk må være innrettet etter den økonomiske situasjon i virkeligheten i vår tid med stor arbeidsledighet og ledig kapasitet i bygg- og anleggsnæringen i Europa», skriver Carl I. Hagen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
NY VIRKELIGHET: «En fornuftig økonomisk politikk må være innrettet etter den økonomiske situasjon i virkeligheten i vår tid med stor arbeidsledighet og ledig kapasitet i bygg- og anleggsnæringen i Europa», skriver Carl I. Hagen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB ScanpixVis mer

Jens’ mangelfulle sosialøkonomiske kunnskaper

Økte investeringer i norsk infrastruktur og i bygg og anlegg medfører nå lite eller intet press i innenriksøkonomien.

Når Jens Stoltenberg i Dagbladet 10. april hevder at «Det grunnleggende ved handlingsregelen er den totale pengebruken» så demonstrerer han sine mangelfulle sosialøkonomiske kunnskaper. Sosialøkonomer vet at virkningen på innenriksøkonomien av offentlig pengebruk varierer enormt med hvorledes, hvordan og hvor pengene blir brukt. En regel om å unngå et press i den innenlandske økonomi med lønnsdannelse, prisutvikling og rentenivå styrt etter inflasjonsmål må åpne for og ta hensyn til hvorledes penger brukes. Den nåværende statiske handlingsregel likebehandler penger brukt i Norge og i utlandet, penger brukt til varige driftsutgifter/tilskuddsordninger og penger brukt til realinvesteringer i nødvendig varig infrastruktur er helt meningsløs som en ansvarlig og forsvarlig sosialøkonomisk styringsregel.

ARTIKKELFORFATTER: Carl I. Hagen, tidligere partiformann, Frp.
 Foto: Steinar Buholm
ARTIKKELFORFATTER: Carl I. Hagen, tidligere partiformann, Frp. Foto: Steinar Buholm Vis mer

Kjøp av varer fra utlandet som biler til politiet, militært utstyr og utstyr til norske sykehus har en helt annen innenriksøkonomisk virkning enn kjøp av varer fra norske produsenter og særlig kjøp av tjenester. En økning av u-hjelpen i utlandet har ingen virkning for innenriksøkonomien så lenge den ikke medfører flere norske ansatte.

Det er en helt ny tid med EØS-avtalen og den europeiske økonomiske krise. Økte investeringer i norsk infrastruktur og i bygg og anlegg medfører nå lite eller intet press i innenriksøkonomien. Hvis store infrastrukturprosjekter som Stadt-tunnelen, bruer og tunneler på Vestlandet, ny tunnel/bru over Oslofjorden og ny T-banetunnel under Oslo settes ut på internasjonalt anbud med krav om Nordsjøturnusmodell vil utenlandsk arbeidskraft gjøre jobben uten noe press på innenriksøkonomien. (Under forutsetning av at full sysselsetting av norske bygg- og anleggsarbeidere.)

Følg oss på Twitter

Statsminister Jens Stoltenberg sier at det ikke holder at Erna Solberg garanterer at en borgerlig regjering vil føre en ansvarlig pengebruk, men det er ikke noe problem for en Frp-finansminister å gi samme garanti. Frp står som alltid for en forsvarlig pengebruk. En fornuftig økonomisk politikk må være innrettet etter den økonomiske situasjon i virkeligheten i vår tid med stor arbeidsledighet og ledig kapasitet i bygg- og anleggsnæringen i Europa. Stoltenberg kan få stå alene om å styre etter et økonomisk situasjonskart som ble laget på den økonomiske og markedsmessige situasjon fra 1980 tallet med en lukket økonomi og full detaljstyring fra staten både i kreditt- og finanspolitikken.