Jenteopprør i NRK

- Neste gang bør det bli en kvinne, sier Dagsrevyens Nina Owing etter at fire menn fikk de prestisjefylte korrespondentjobbene.

Nina Owing er nestleder i Dagsrevyens redaksjonsklubb. Sammen med klubbleder Anders Børringbo og resten av styret sendte hun i går et brev til dem som har ansatt de fire mannlige korrespondentene. Mottakerne av den kraftige kritikken er nyhetsdirektør Anne Aasheim, utenriksredaktør Gro Holm, Dagsrevy-sjef Annette Groth og reportasjeleder Per-Arne Bjerke. Kringkastingssjef John G. Bernander mottok også protestbrevet i går.

- Jeg tror ledelsen vil følge vår oppfordring om å rekruttere flere kvinner og ansette noen av oss neste gang, sier Nina Owing til Dagbladet.

Philip Lote (31) fikk i går jobben som korrespondent i Beijing, Kina. Arne Egil Tønset (43) drar til Moskva, Jan Espen Kruse (46) reiser til Washington og Odd Karsten Tveit blir NRKs nye korrespondent i Amman, Jordan.

Flere klagebrev

Opprørte kvinner fra alle avdelinger i Nyhetsdivisjonen (NYDI) samlet seg umiddelbart etter offentliggjøringen. De sendte i går et åpent klagebrev til nyhetsdirektør Anne Aasheim. «Hva slags signal tror ledelsen de sender til seere og lyttere når NRK velger å sende ni menn og én kvinne for å gi det norske publikum deres verdensbilde?» heter det i brevet 28 profilerte NRK-kvinner har undertegnet. Blant dem er avtroppende Washington-korrespondent Wenke Eriksen, Kari-Grete Alstad, Eva Christine Hyge og Sidsel Wold.

Også klubbene til Dagsnytt og Alltid Nyheter sendte ut protestbrev etter offentliggjøringen av korrespondentstillingene i går.

Alle de 15 kvinnelige ansatte var enige i at det er nok av kvalifiserte kvinner til korrespondentjobbene i NRK.

- NYDI liker å vise fram sine kvinnelige ledere, men de svikter når det gjelder disse prestisjejobbene, sier Tone Nordahl fra nyhetsavdelingen.

Ut i verden

Nina Owing og Anders Børringbo fra Dagsrevyens redaksjonsklubb er også irriterte på ledelsen.

- Hovedproblemet er at NRK i årevis ikke har satset på kvinnene, mener Børringbo.

Ifølge klubblederen er nå én av åtte NRK-korrespondenter kvinne. Tar vi med tilknyttede medarbeidere, er kvinnene bare én av ti.

- Ledelsens begrunnelse er at dette var de best kvalifiserte søkerne. Det er vi isolert sett enige i, men den skeive fordelingen skyldes at kvinnene ikke er blitt satset på, fortsetter Børringbo.

Anker ikke

Owing og Børringbo mener at én av stillingene skulle gått til en kvinne.

- Det er ekstra overraskende at en kvinneledelse med en profilert kvinnepolitikk står bak disse utnevnelsene. Vi kommer til å legge press på ledelsen for å få dem til å rekruttere flere kvinner, sier Børringbo.

Vedtaket vil ikke bli anket til kringkastingssjefen.

HASTEMØTE: Kvinnene i Nyhetsdivisjonen samlet seg til et protestmøte etter utnevnelsene. - Vi er forbanna, sier Karoline Rugeldal (f.v.), Christine Præsttun, Anja Strønen, Tone Nordahl og Siri Elverland.
SINTE: Ingen kvinner ble ansatt da NRK i går utnevnte fire nye korrespondentstillinger. - Vi har helt klart kvinner som kunne gjort det bra i disse stillingene, sier Anders Børringbo og Nina Owing.