- Jenter vil være Gud

Normal bruk av dataspill er bra for barn. Men det er stor forskjell på hva jenter og gutter liker, viser ny stor norsk undersøkelse.

Og når norske barn klikker seg inn verdensveven er det onlinespill de bruker mest tid på. Spill på nettet er faktisk mer populært enn bruk av e-post og sider med nedlastbar musikk.

Gutta liker action, jentene liker strategi

Undersøkelsen er utført av SAFT og MMI. SAFT er et opplysningsprosjekt for trygg bruk av nye medier. Norge, Sverige, Danmark, Island og Irland er med i prosjektet som ledes av Statens Filmtilsyn.

- Spill er en helt naturlig del av hverdagen til norske barn og unge. Men vi ser at det er store forskjeller mellom kjønnene. Gutta har helt klart preferanser til det visuelle. De vil se det som skjer, sier prosjektleder Elisabeth Staksrud i Staten Filmtilsyn til Dagbladet.no og fortsetter:

- Jenter foretrekker sosiale strategispill og spill hvor vold og konflikter er skjult. Dessuten liker de spill hvor de har kontrollen. Jenter vil være Gud, sier Staksrud.

Men er det farlig?

Medierådet for børn og unge i Danmark har sett på effekten av data og TV-spill hos barn. Der står det blant annet at «dataspill er et nytt og positivt element i barns lek».

- Forskerne kan ikke konkludere at voldelige spill gjør barn voldelige, sier Staksrud.

Hun mener at vi må se pragmatisk på dette med dataspill.

- Barn spiller offline, de spiller online og de synes det er kjempegøy. Men foreldre må engasjere seg og følge opp de unges lek, gjerne ved å fatte interesse for hvilke spill ungene spiller, sier Staksrud.

Hun forteller videre at de aller fleste foreldre fremdeles setter strengere grenser når det gjelder tv-titting enn dataspill.

Kan bli avhenginge

Men Medierådet har også funnet ut at for mye spilling kan være uheldig. For noen barn spiller så mye at de blir avhenginge og at dette påvirker deres sosiale liv.

Men når foreldre og andre voksne ansvarspersoner skal vurdere om barna er i faregruppen er de viktig å huske at kun mange timer foran skjermen ikke i seg selv betyr at barna er avhenginge:

  • Man må se på om barna isolerer seg fra alminnelig sosial omgang med kamerater og familien.
  • Dataspill er den dominerende aktivitet i den unges liv og at de av den grunn havner i konflikt med aktiviteter og omgivelser som inngår i hverdagen.
  • Indikasjoner på avhenginghet kan være at barna tilrettelegger store deler av dagen på grunn av et dataspill.

Hvis barn eller ungdom søker inn i en fiktiv verden er de viktig at foreldre og for eksempel skolen tar grep om spillingen.

- Mitt råd er at foreldre og lærere må reagere hurtig dersom et barn velger bort andre sosiale aktiviteter, forlater bordet før måltidet er over, skulker skolen eller lignende til fordel for dataspill. Det er viktig å skape en balanse, og det kan kreve særlig oppmerksomhet og hjelp fra de voksne, skriver Medierådets leder Karsten Gynther i en pressemelding som følger undersøkelsen.

Lenker:

JENTER: Jenter liker spill der de har kontroll og føler seg som Gud. «Sims» er et slikt spill.
GUTTER:</B> Gutta liker det visuelle og spill med action.