Jern-Erna ?

ERNA SOLBERG

står nå frem som den som fikk orden på asylpolitikken. I Dagbladet 27.04.04 siteres Solberg på følgende «Jeg tror FrP føler seg truet av at vi har ryddet opp». En titt bak retorikken til Erna Solberg viser imidlertid en ganske annen virkelighet. I løpet av de tre siste årene har det kommet 88 000 personer til Norge som kvoteflyktninger, asylsøkere eller via familiegjenforeninger. 52 000 ble innvilget opphold . I tilegg opplyser UDI at 500 asylsøkere stikker av fra mottak hver måned. Mange av disse oppholder seg ulovlig i Norge, og livnærer seg i følge politiet av kriminalitet. «Jern Erna» svikter dessverre i sak etter sak.

I Aftenposten 3. april leser vi at Erna Solberg og Regjeringen nekter å følge opp et pålegg fra Stortinget om å endre utlendingsforskriften. Stortinget har bedt regjeringen om noe så selvfølgelig som at alle ekteskapskontrakter skal gi begge kjønn samme rett til skilsmisse. Erna Solberg har tidligere vært ute med til dels ganske tøff retorikk ved enkelte an-ledninger, og man får inntrykk av en sterk og handlekraftig minister.

SOLBERG SA

f.eks. i november 2003 at hun ønsker at norske muslimer moderniserer sin islam. Solberg sier videre (VG 5.11.03) «muslimer må få kunnskap om hva det vil si å leve i et feministisk samfunn. Kvinner og jenter i mange innvandrermiljøer har i dag mindre frihet enn kvinner og jenter i etnisk norske familier. Det er åpenbart at kvinneundertrykking særlig er utbredt i muslimske miljøer.» Vi var mange som nikket anerkjennende over et slikt utspill og ventet spent på at hun ville følge opp sine ord med handling, men Solberg gjør det nærmest motsatte. Når «Jern- Erna» nå har vurdert Stortingets anmodningsvedtak om et nytt tillegg i utlendingsforskriften som skal sikre innvandrerkvinner samme rettigheter som andre i dette landet, finner hun dette unødvendig.

I en TV-debatt om hijab tok kommunalministeren til orde for at det norske samfunnet måtte tilpasse seg dette plagget. Hun syntes at politiet og forsvaret burde tilpasse uniformer med hijab som en del av denne. Også her gikk hensynet til innvandrernes tradisjoner foran, mente Solberg. Hvorfor dette forsvaret av en bevisst kvinneundertrykkende strategi, Solberg ? Ville det ikke være bedre å hjelpe unge kvinner inn i samfunnet ved å sette ned foten mot diskriminerende tradisjoner, og si at det norske samfunnet ønsker å sette sine verdier og idealer om likestilling foran ytterliggående islamisters ønsker?