Jesper Juuls «rosesykdom»

BARNEOPPDRAGELSE: Den danske oppdragelsesfilosofen Jesper Juul ble intervjuet i Dagbladet den 4 mars om barneoppdragelse sammen med professor Stein Erik Ulvund og meg. Her uttaler han at «Det hersker for tida en «rosesykdom» blant både foreldre og pedagoger (lærere)». Bakgrunnen er at noen foreldre og lærere er i tvil om det er rett å rose barn. Jesper Juul er kjent for å være kritisk til at barn får ros. Han er redd for at det skader selvfølelsen deres og at ros er blitt en «stereotyp måte å være barnevennlig på». I Aftenposten sier han også at «...(lærere) uhemmet utnytter barnas behov for ros til å få det som de vil. Metoden frikjenner samtidig lærere og pedagoger for deres medansvar for barnas atferd og skylden legges på barna».

FOR OSS SOM arbeider med forebygging og behandling av atferdsproblemer i skole og hjem er disse uttalelsene ikke bare uheldige men de kan være direkte skadelige. Det må konstateres at det ikke finnes noen «rosesyke» verken i skolen eller blant foreldre - dessverre. Situasjonen er den stikk motsatte. I vår skandinaviske kultur er ros og oppmuntring noe man sjelden gir barn. Hvis det er noen «sykdom» som preger barneoppdragelse hos lærere og foreldre så er det en «straffesykdom». På den ene siden finnes det en generell oppfatning om at barn bør gjøre det som er rett og riktig av egen motivasjon. Barnet bør intuitivt forstå hva som er rett og gjøre det uten å få ros. På den andre siden er det en myte om at når barn gjør noe galt så skal dette påtales slik at barnet forstår. Når man kombinerer disse strategiene vil den oppmerksomheten barn mottar fra voksensamfunnet ensidig være rettet mot det gale barna gjør og liten oppmerksomhet mot det som er bra. Forskning viser at det som vies oppmerksomhet vil barnet forsette å gjøre, selv om oppmerksomheten er negativ. Denne vridingen av voksnes oppmerksomhet mot det gale barna gjør er trolig en av hovedårsakene til den uro vi ser i skolen i dag. Og det er et ansvar Jesper Juul må være beredt til å ta med den høye profil han har fått lov å holde her i landet.