Jespersen og jødene

Matilda Rose Ledger (3) får Oscar-statuetten etter sin døde far.

Otto Jespersen og TV2 har brutt god

presseskikk. Dette var konklusjonen da

pressens faglige utvalg behandlet

Otto Jespersens mye omtalte jødemonologer fra Torsdagsklubben.

«Man kan si at Otto gikk litt over streken der ja.

Håkon Heitmann Rasch

«Jeg leste Ottos monolog og ble egentlig overrasket over hvor lite slem den var.

Sa«Kunne vært interessant å se Otto Jespersen uttale seg på samme måte om muslimene under krigen i Gaza. Tipper det hadde blitt litt av et ramaskrik om han hadde begynt å beklage seg over alle lusene og loppene som døde under krigen i Gaza.

Klamydia«Jeg har sett andre monologer av Otto der andre minoriteter blir harselert med i komikkens navn. Og ofte er det blitt sagt svært grove og «ærekrenkende» ting. Hvorfor velger PFU å gripe inn nå?

Lolalee«Allerede i sitt første egne TV-program presenterte Jespersen Kringkastningsorkesteret som «En gjeng muslimske terrorister som dreper folk fordi de sier at Allah var en liten tykk fyr med regulering». Så vidt meg bekjent ble han ikke jagd ut av landet for dette.

Cujo«Bra Jespersen ble dømt, bare synd det ikke får konsekvenser.

Thomas«Jeg blir litt bestyrtet over denne avgjørelsen. PFU må jo forstå at dette kan skape presedens i framtida? Dette er jo nesten som å innføre en egen blasfemiregel for pressen.

Lolalee