MER OPPLYSNING: Artikkelforfatteren etterlyser mer informasjon om giftstoffer på røykpakkene. Illustrasjonsfoto: Scanpix
MER OPPLYSNING: Artikkelforfatteren etterlyser mer informasjon om giftstoffer på røykpakkene. Illustrasjonsfoto: ScanpixVis mer

Jo giftigere, jo bedre?

Det finnes intet krav til å oppgi hva en sigarett eller en pakke tobakk faktisk inneholder.

Det er ett poeng som ingen snakker om i røykedebatten, og som sterkt indikerer at Fugelli har rett når han hevder at staten ikke vil røykerne vel: Det finnes intet krav til å oppgi hva en sigarett eller en pakke tobakk faktisk inneholder.

Mens de aller fleste nærings- og nytelsesprodukter må oppgi innhold på emballasjen, er alkohol- og tobakksvarer bare pliktig å oppgi styrke/nikotin/tjære. Ut over dette er det fritt fram å tilsette hva man måtte ønske i frie mengder. Mange har latt seg opprøre av påstander om at vinbønder tilsetter vinen kjemikalier. På polet finnes imidlertid et kompetent og kurset personale. På tobakksfronten finnes det kanskje en håndfull butikker på landsbasis med noen som helst varekunnskap.

Tobakksprodukter tilsettes gjerne glyserol mot uttørking. Det er tillatt å bruke giftige sprøytemidler på tobakksplanter, som for lengst er forbudt på matvarer. Det hevdes også at det tilsettes stoffer for å øke avhengigheten. Hvorfor skal vi som kjøper disse produktene være avskåret fra å få vite hva de inneholder? Er tankegangen at «de som er så dumme å røyke når de vet hvor farlig det er, har jammen bare godt av å få i seg litt ekstra gift?» Dette rimer med at festrøykerne nå ikke lenger skal få kjøpe tipakninger. Nå må de kjøpe 20, og kommer til å røyke dobbelt så mye.

Selv har jeg vært så heldig å finne et merke som påberoper seg null tilsetningsstoffer. Jeg kan ikke sjekke dette mer inngående på hjemmesiden deres, for den ble stengt av tyske helsemyndigheter ved innføring av røykelov og forbud mot tobakksreklame. Jeg kan heller ikke se hvilke butikker som fører dette merket, for tobakk må ikke synes (hvilket klart må favorisere de store produsentene).

Jeg er beredt på å avfinne meg med at livet som røyker stadig blir mer tungvint. Men at myndighetene i praksis stimulerer til at sigarettene blir stadig giftigere, synes jeg det må være vanskelig å forsvare. Hvorfor er det plutselig viktig å hindre den forbrukeropplysning som det ellers stimuleres til på alle fronter?

Det aner meg hva svaret er: Hvis man innfører slik opplysningsplikt, vil røykerne kunne ledes til å tro at noen tobakksvarer ikke er like farlige som andre. Og det kan jo ikke stemme!

Kan det tenkes at ren tobakk uten kjemikalier kanskje kan være å foretrekke når man så likevel, tross alle kampanjer, unner seg en og annen sigarett?

Siden dette er et ikke-tema, er det trolig heller ikke gjort noen forskning på hva de aktuelle kjemikaliene gjør med oss. I påvente av det, vil jeg gjerne ha mulighet til å orientere meg selv.