Jo mennesket har gener...

NATURVITENSKAP 1: Overskriften er naturligvis like unødvendig som den Vassnes og Bongard bruker i Dagbladet 6.5. (Har ikke mennesket gener?) i sin kritikk av min kronikk om Richard Dawkins. Det er mulig jeg har uttrykt meg usedvanlig uklart, men uansett må Vassnes og Bongard ha lest min kronikk gjennom usedvanlige briller om de tolker den dit hen at jeg avskriver at Dawkins (eller gener) har relevans for mennesket. Tvert i mot har jeg både i kronikken og tidligere fremhevet at Dawkins har gitt oss fundamentalt nye innsikter både om livet generelt og om mennesket. Etter den kreditt jeg gir Dawkins, og alt jeg har skrevet om geners og evolusjonenes betydning også for mennesket, nærmest blir stemplet som sosial relativist, gjør det vanskelig å forstå Vassnes og Bongard agenda - bortsett fra å heve fanen enda høyere for Dawkins. Jeg har også i mange sammenhenger argumentert for at empati og moral har en klar evolusjonær bakgrunn, men at man må se spesielt den normative moral, etikken, også i en kulturell kontekst.Mitt poeng er å først og fremst bidra til å rydde av veien det syn at «vi er genstyrte roboter» (eventuelt at evolusjonsbiologer mener at vi er dette). Det er her Dawkins spissformulering trygt kan sies å ha begrenset relevans for mennesket. Den største tjeneste Vassnes og Bongard kan gjøre Dawkins og sin sak er å bidra til den samme oppklaring.