BÅDE BREDDE OG TOPP: Vi må gi alle elever og studenter like muligheter til å utvikle sitt potensial. Vi må satse både i bredde og i topp. Akkurat som i idretten og i kulturlivet, skriver innsenderne. Her er minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø på Universitetet i Oslo i oktober. Foto: NTB scanpix
BÅDE BREDDE OG TOPP: Vi må gi alle elever og studenter like muligheter til å utvikle sitt potensial. Vi må satse både i bredde og i topp. Akkurat som i idretten og i kulturlivet, skriver innsenderne. Her er minister for forskning og høyere utdanning, Iselin Nybø på Universitetet i Oslo i oktober. Foto: NTB scanpixVis mer

Debatt: Utdanning

Jo visst skal vi satse på talentene!

Fra neste høst kan studenter ved Universitetet i Oslo søke seg inn på det vi kaller et honours-program, et studietilbud myntet på de mest talentfulle og motiverte studentene.

Meninger

Mens vi er vant med å dyrke fram talenter innen musikk og idrett, blir det straks debatt når vi snakker om å dyrke fram talentene i skolen og i akademia.

Ella M.C. Idsøe.
Ella M.C. Idsøe. Vis mer

Vi har en dårlig historikk når det gjelder å tilby barn og unge med spesielle talenter utfordrende oppgaver. Men, det ser ut til at det så smått begynner å gå opp for skolemyndighetene at det er behov for å tilpasse undervisning også til de aller mest talentfulle barna, ikke bare barn som har ulike utfordringer med å lære.

Kristin Vinje.
Kristin Vinje. Vis mer

En norsk forskningsrapport understreker at talentfulle elever som ikke blir tilstrekkelig stimulert i skolen, sliter med både frafall, atferdsproblemer, underprestering og psykiske vansker. Det norske skoleverket diskriminerer 10–15 prosent av elevene som kunne hatt mer faglige utfordringer.

Mange tror kanskje at disse barna klarer seg godt selv, men det er ikke nødvendigvis riktig. Hvis Harry Potter-universets Hermine eller Roald Dahls Matilda hadde gått i norsk skole, ville de mest sannsynlig ha kjedet vettet av seg, og kanskje hadde de følt seg utenfor og sluttet før de hadde fullført videregående. Akkurat som andre barn, trenger de talentfulle elevene også å etablere gode arbeidsvaner, utvikle strategier for å møte stadig mer krevende utfordringer, og få muligheten til å utvikle sitt potensial.

Tradisjonelt sett har det vært liten oppmerksomhet knyttet til elever med stort læringspotensial i lærerutdanningen. I en ny lærerutdanning bør man etter vår mening også i større grad inkludere ny kunnskap om hvordan læring skjer i hjernen. Det har etter hvert utviklet seg en helt ny vitenskap som dreier seg om å koble nevrovitenskap og pedagogikk.

Slik kunnskap får betydning først og fremst fordi det belyser at det lærende individet er i konstant endring rent fysisk og at hjernens utvikling er avhengig av de erfaringene som barna får. Den kunnskapen må vi ta i bruk. Vi trenger også ressurser til forskningsmiljøer som kan bygge opp kompetanse i lærerutdanningen.

Vi må utvikle skolen slik at den faktisk gir muligheter for alle barn. Barn er forskjellige, og de lærer på ulike måter. Målet er at alle skal lære mer, både de som sliter med å tilegne seg grunnleggende ferdigheter i basisfagene, men også slike elever som Hermine og Matilda. Det finnes mange slike elever i norske skoleklasser, og de fortjener også den beste forutsetningen for å utvikle sitt potensial.

I et utdanningsperspektiv bør vi også legge til rette for tilpasset undervisning i høyere utdanning. I stortingsmeldingen Kultur for kvalitet, peker departementet på at det i Norge ikke har vært egne tilbud for de mest talentfulle og motiverte studentene. Det vil vi gjøre noe med!

Ved Universitetet i Oslo kan derfor studentene fra høsten 2019 velge et studieprogram spesielt rettet mot de mest talentfulle og motiverte studentene. Vi vil utvikle en kultur for slik satsing på lik linje med andre land i Europa for å ivareta studentenes behov og den humane kapitalen på en tilfredsstillende måte.

Det er på høy tid å tørre å satse mer på talentene, også innenfor skolen og i akademia. Vi må gi alle elever og studenter like muligheter til å utvikle sitt potensial. Vi må satse både i bredde og i topp. Akkurat som i idretten og i kulturlivet. Det fortjener elevene og studentene, og det er bra for landet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.