Johan uten forstand

Klikk for ingress.

Meninger

Det hender at Johan Galtung verdiger Norge et innblikk i hans tankeverden. I kjølvannet av Behring Breiviks terrorhandling 22. juli 2011 holdt han et foredrag på Universitetet i Oslo der han viste til at frimureriet har en klar jødisk forankring. I høst var han klar for en utdyping av synspunktene om jødenes rolle i verden under et foredrag annonsert av organisasjonen Venner av Jerusalem. I annonseteksten heter det at «Det er et faktum, er det blitt hevdet, og kan ikke stikkes under stol, at jøder har en betydelig, og ofte avgjørende posisjon, innen politikk, media, økonomi og kultur, i en rekke nasjonale og internasjonale maktorganer. Og så, med viten om dette, kan man spørre: Samordnes denne makt?».

Morgenbladet har funnet ut at det er den norske muslimen Trond Ali Linstad som står bak. I løpet av et langt intervju med Linstad og Galtung går det fram at Galtung har godkjent teksten, eller i hvert fall én utgave av den. Det viser seg at Galtung har mottatt to tekster, den første godtatt, den andre ikke lest fordi han regnet med at det var samme teksten. «Jeg har hundre foredrag i året i circa førti land. Når de plager meg med den ene meldingen etter den andre om et lite foredrag i Norge, er det grenser for hva jeg kan ta meg tid til», framholder han overfor Morgenbladet. Nå innestår han ikke for innholdet i annonsen. Han trekker seg som foredragsholder fordi annonseteksten er et «rent angrep på jøder».

Galtung sier han er

motstander av anti-semittisme. Men han er også imot at jøder skal bekrefte fordommene mot jøder, og minner om at den amerikanske investeringsdbanken Goldman Sachs blir sett på som et jødisk firma. De må gjøre det motsatte av det fordommene sier at jøder gjør. Men hypotesen om jødekonspirasjoner må prøves, legger han til. Javel, nei.

Galtung forteller at han flyttet fra Norge i 1977, og bor i Malaysia. Der har han et professorat som «er blitt modellprofessorat for hele Sørøst-Asia.» Det er uklart hvilket universitet han er knyttet til, men der er det «ikke noe norsk tøv i det hele tatt». Da Galtung skrev sine memoarer kalte han dem Johan uten land. Etter å ha lest Morgebladets forsøk på å finne ut hva han mener om konspirasjonsteoriene om jødene,

kan han skrive en ny bok, Johan uten forstand.