Johnsens testament

Ingress

Meninger

Det er gammel bygdeskikk i Norge å overlate gården i bedre stand til neste generasjon enn da man selv tok over. Sånn sett kan vi si at avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen har oppført seg skikkelig. Hans og den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett for 2014 må fortone seg som en eventyrfortelling for de fleste utenlandske observatører. I USA er ikke politikerne i stand til å få vedtatt et budsjett. I Europa er arbeidsledigheten på 12 prosent i gjennomsnitt og landene vil i mange år framover være preget av finanskrisa som for alvor slo inn i for fem år siden. Her i Norge er det meste på stell. Oljeformuen nærmer seg 5000 milliarder kroner. Ledigheten er lav. Sysselsettingen er høy. Prisene stiger lite. Renta vil holde seg lav i overskuelig tid. De fleste blir tatt vare på, særlig de som ikke er i stand til å ta vare på seg selv.

I denne situasjonen velger den avgåtte regjeringen å bruke «bare» 2,9 prosent av oljeformuen. Handlingsregelen tillater 4 prosent. Avstanden mellom prosenttallene er 54 milliarder kroner. Mye vei og bane kunne vært bygget for de pengene. Når den påtroppende regjeringen vil motstå fristelsen til å øke oljepenge-bruken med et slikt beløp (og likevel holde seg innenfor handlingsregelen), er det fordi ansvar tynger. De kan ikke sette farsarven over styr.

Men noen endringer vil det bli. I løpet av de neste to-tre uker skal Høyre og Frp finkjemme den rødgrønne regjeringens budsjett i jakt på innsparinger, slik at det blir plass til nye satsinger og noen skattelettelser. Uavhengige økonomer mener dessuten at konjunktursituasjonen nå er slik at den nye regjeringen kan bruke 10-15 milliarder mer enn det Johnsen har lagt opp til uten at det vil skape press i økonomien.

Det er den avtroppende regjeringen uenig i. Den hevder at den oljepengebruk som avtroppende regjering legger opp til blir en slags krittstrek. Uansett vil den nye regjeringen måles på hvordan den finansierer sin politikk. Både Ap og Høyre er tilhengere av ansvarlig økonomistyring. Selv om Frp klarer å lokke Høyre litt lenger utpå, kanskje med noen friske veimilliarder, vil Høyre neppe tillate en pengebruk som svekker tilliten til norsk økonomi.