Jon Fosse skriver opera

Jon Fosse har fått få engasjement i det norske musikkmiljøet. Men nå skal dramatikeren skrive en operatekst for en av de mest prestisjetunge musikkfestivalene i Europa.

I Dagbladet i går uttalte samtidsmusikkfestivalen Ultimas leder Geir Johnson at Den Norske Opera i over 25 år har mislyktes i å skape en allianse med de ledende forfatterne og komponistene i landet.

En av de som ikke er blitt kontaktet, er Jon Fosse - av mange regnet som den ledende dramatikeren i vår tid.

Men det betyr ikke at han ikke kan jobbe med musikk. Fosse er nå engasjert av den ledende festivalen Wiener Festwochen, og skal skrive librettoen - teksten - til en opera komponert av den østerrikske Georg Friedrich Haas.

I 2005

- Utgangspunktet var at festivalens kunstneriske leder Hans Landesmann hadde lest min roman «Melancholia», like etter at den var oversatt til tysk. Han mente det var et godt utgangspunkt for en opera, og hadde en tanke om å bruke første del av boka til en oppsetning. Så møtte jeg komponisten Haas, og vi er nå i gang med utarbeidelsen. Premieren er tenkt på festivalen i 2005, sier Jon Fosse.

Haas er en av de fremste komponistene i sin generasjon i Europa i dag, og et samarbeid mellom ham og Fosse vil garantert få stor oppmerksomhet i premiereåret.

Fosse finner det slett ikke unaturlig å skrive for operascenen.

- Det er flere som har sagt at mine teatertekster ligger tett på hvordan en libretto tar seg ut. For meg ligger da også selve skrivingen tett opptil det å komponere. Jeg har en musikalsk måte å jobbe på, der det viktige er flyten, bevegelsen, emosjonen, logikken og slike ting.

Henger etter

Dette er ikke første gang Fosse jobber med opera. For vel to år siden var han librettist da Knut Vaage skrev opera over Fosses teaterstykke «Nokon kjem til å komme».

Den gang var premieren på Black Box-teatret i Oslo. Fosse ønsker ikke å kommentere utspillet fra Johnson om hvorvidt den største operascenen i landet bør kjenne sin besøkelsestid overfor samtidas forfattere og komponister.

- Jeg tror Operaen bør etablere en kontakt med samtidsmusikken, mer enn i dag. Men et operahus må også ta vare på de gamle klassikerne. Det er helt nødvendig for eksempel for et teater å ha plattformer som Shakespeare og Ibsen å bygge videre på.

- Det som slår meg først og fremst er imidlertid hvor svakt operaen som kunstform står i Norge. Her er vi bare så vidt ferdig med diskusjonen om hvorvidt vi skal bygge det første huset. I Tyskland finnes et hus for hver by. Vi er ikke kommet skikkelig i gang ennå her oppe.

TIL UTLANDET: Jon Fosse har allerede hundrevis av kunstneriske avlegger rundt om i verden. Nå skal Wiener Festwochen sette opp en opera over hans roman «Melancholia», som han selv skal omskrive til operaversjon.