Jon Leirfall er død

Jon Leirfall er død 98 år gammel. Den tidligere stortingsrepresentanten, forfatteren og bonden døde på Levanger sykehus i dag.

Leirfall var stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag Bondeparti og senere Senterpartiet fra 1945 til l969. Han var medlem av partiets landsstyre, medlem av Hegra og Stjørdal kommunestyrer og ordfører i Hegra.

Etter at han trakk seg fra aktiv politikk, 70 år gammel, ga han ut en lang rekke bøker.

Jon Leirfall ble landskjendis takket være radio og fjernsyn. I hans siste stortingsperioder overførte NRK flere debatter og replikkordskifter fra Stortinget, og det var Leirfalls dialekt og treffende replikk-kunst som folk merket seg og gledet seg over.

Jon Leirfall vokste opp som odelsgutt på gården Bjertem i Hegra i Nord-Trøndelag. Han var hele sitt liv preget av sin ungdoms kontakt med den frilyndte ungdomsrørsla og folkehøgskolen.

Krigen

I begynnelsen av krigen satt han et halvt års tid i tysk fengsel, men klarte å rømme til Sverige da han skulle arresteres igjen i 1942. Her arbeidet han som landbrukskonsulent ved den norske legasjonen i Stockholm til han fikk ansvaret for å drive Melsåker gods, som i tillegg til store jord-og skogområder også ble benyttet som norsk miltær øvingsplass.

Etter krigen ble Stortinget hans arbeidsplass i 24 år. I 20 av disse årene var han i opposisjon, og det er nok som opposisjonspolitiker han blir husket i politiske kretser. Han deltok i ivrig i en rekke angrep på den sittende regjering, ikke minst i Kings Bay-debatten, og var en vakthund for det han mente var konstitusjonelle regler eller innarbeidet sedvane.

Leirfall var et engasjert medlem av Nordisk Råd, selv om han i sin tid var imot at Rådet ble opprettet. Han var en ivrig motstander av det europeiske fellesskapet.

Jon Leirfall var Ridder av 1.klasse av St.Olavs Orden og kommandør av Finske Lejons Orden.

(NTB)