Jonsson, Tor

Navn:

Tor Jonsson

(1916-1951)

Bosted:

Lom

Yrke:

Forfatter og journalist

Bakgrunn:

Tor Jonsson var husmannssønn, og bodde for det meste i fødebygda Lom i Gudbrandsdalen. Der jobbet han som gårds- og gartnerarbeider før han bega seg over i journalistikken.

Først da moren døde, følte Jonsson seg fri til å flytte fra hjembygda. I 1950 kom han til Oslo, der han forelsket seg hodestups i journalisten Ruth Alvsen. Forholdet endte imidlertid ulykkelig.

I 1951 tok Jonsson sitt eget liv.

Jonssons forfatterskap omfatter alle sjangre, men det er lyrikken og essayene han er mest anerkjent for.

Kilde:

Tveterås m.fl.: «Fra saga til samtid », Gyldendal 1982.