OMSTRIDT: I oktober holder den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson foredrag for 1380 nordmenn i et fullstappet Oslo Konserthus. Foto: Canadian Press / NTB Scanpix
OMSTRIDT: I oktober holder den kanadiske psykologiprofessoren Jordan Peterson foredrag for 1380 nordmenn i et fullstappet Oslo Konserthus. Foto: Canadian Press / NTB ScanpixVis mer

Kjønnsroller:

Jordan Petersons underlige verden

Peterson tar feil om kvinner.

Meninger

Den kanadiske psykologen og forfatteren Jordan Peterson feier over oss med et forsvar for mannen og det maskuline. Snart kommer han til Norge. Her skal han holde foredrag i Oslo Konserthus. Formodentlig til fullt hus og stormende jubel. Billettene ble i alle fall utsolgt i løpet av en time. Det er forstemmende.

Jeg kom i skade for å se et foredrag av Peterson hvor han snakket om forskjellene mellom kvinner og menn. Beviset på at det er forskjell på kjønnene finnes i arbeidslivet, hevder Peterson. At kvinner er overrepresentert i helse og omsorgsyrkene kommer nemlig av at kvinner er skapt for omsorg. Menn, derimot, er innrettet mot det å «holde på med ting» og havner derfor i privat sektor.

Det er alltid fascinerende når akademisk kunnskap løper løpsk og liksom bare antar sine egne mer eller mindre fantastiske forestillinger om hvordan verden henger sammen.

Hvorfor er arbeidslivet kjønnsdelt? Det er fire hovedgrunner til at kvinner er i flertall i helse og omsorgsyrkene. Disse henger sammen med hverandre og har lite eller ingenting med biologi å gjøre. La oss ta det i tur og orden.

Den politiske utviklingen har demokratisert samfunnet. Dette har gitt oss likestilling som, i det minste i prinsippet har gitt alle kvinner mulighet til å utdanne seg, og delta i det regulere arbeidslivet.

Velferdsstaten har blitt det foretrukne samfunnssystemet. Dermed har det oppstått en stor mengde jobber i helse og omsorgssektoren. Herunder også undervisning og skole.

Kvinner satt på omfattende kunnskap om omsorgsarbeid da arbeidslivet åpnet seg for dem i sin hele og fulle bredde, noe som kom av at omsorgsarbeid var en del av den tradisjonelle kvinnerollen.

Til slutt: Å være ansatt i det offentlige hvor omsorgsarbeid utgjør en stor del av arbeidsplassene har gitt trygghet for å holde på jobben. Særlig i forbindelse med familieplanlegging har ansettelse i offentlig sektor vist seg å være en fordel for kvinner, og kanskje også noe deres partnere, har sett seg tjent med.

Disse fire faktorene har vært bestemmende for at kvinner er i flertall i helse og omsorgssektoren.

Det er med andre ord innføring av demokratiet, opprettelsen av en velferdsstat, kunnskap kvinner allerede hadde, i tillegg til rent praktiske vurderinger, som har gjort at helse og omsorgssektoren er dominert av kvinner. Jordan Peterson tar rett og slett feil.

Økte levealder og større krav til det å leve et godt og verdig liv hele livsløpet vil føre til stor jobbvekst i helse og omsorgssektoren. For at framtidas velferdssamfunn skal fungere må antakelig flere menn inn i helse og omsorgssektoren. Kvinners lønnsarbeid og yrkeskarriere har ført til et brudd med den tradisjonelle kjønnsrollen. Det vil også menn som velger et omsorgsyrke gjøre. Begge deler tilhører framtida.

Framtida tilhører ikke de tradisjonelle kjønnsrollene. Petersons budskap om tradisjonelle maskuline og feminine verdier hører til en forgangen tid.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.