KAN KONKURRANSEUTSETTES:  Jordbær brukes som eksempel på en vare hvis kvalitet blir bedre i et marked. «Men hva skjer hvis jordbær erstattes med Fredrik, en psykisk utviklingshemmet gutt på 14 år», spør artikkelforfatteren.
KAN KONKURRANSEUTSETTES: Jordbær brukes som eksempel på en vare hvis kvalitet blir bedre i et marked. «Men hva skjer hvis jordbær erstattes med Fredrik, en psykisk utviklingshemmet gutt på 14 år», spør artikkelforfatteren.Vis mer

Jordbæra, mennesket og sykepleieren

Kvalitet koster, det vet alle, skriver artikkelforfatteren.

Anbud: Mange har nok notert seg Norsk Sykepleierforbunds engasjement i debatten rundt anbudsutsettelse av velferdstjenester. Men hvorfor er vi sykepleiere så lunkne til å la flere aktører konkurrere om å tilby omsorg? Er vi grinete, vanskelige eller bare rett og slett uopplyste? Litt konkurranse er vel bare til det gode?

Her må man holde tunga rett i munnen, for selvfølgelig kan en rekke tjenester bli bedre når flere aktører kjemper om de samme kundene. En butikk kan ikke fortsette å selge belgiske jordbær hvis en annen har deilige, søte hedmarksbær. At det medfører et større innhogg i lommeboka er ubetydelig, kvalitet koster og det vet alle.

Men hvilke konsekvenser får dette når jordbær erstattes med Fredrik, en psykisk utviklingshemmet gutt på 14 år? Hva er folk villige til å betale for at han skal få sine grunnleggende omsorgsbehov dekket? Her er vi inne i kjernen av debatten. Når vi sidestiller mennesker med varer er vi havnet på ville veier.

At sykepleierne da reiser seg og har meninger rundt dette, oppfatter jeg som et sunnhetstegn. Vi kommer aldri til å slutte å snakke pasientenes sak og sikre helhetlig omsorg for den enkelte. Så når Fredrik skal ut i markedet og bys på, er det vår plikt å si nei.

Faren ved å sette ut slike tjenester på anbud er at omsorgen fort kan bli preget av rasjonalitet, objektivitet og produktivitet. Hvor blir det av menneskeligheten og barmhjertigheten da? Å gi Fredrik helhetlig omsorg handler om mer enn å få jobben gjort. Han er ikke et objekt vi skal utøve en jobb på, raskest og billigst mulig.

Sykepleieren jobber med ham og gir et tjenestetilbud preget av kvalitet og kontinuitet. Det er vanskelig for meg å se at dette ivaretas når prislappen på tjenesten skal være avgjørende.

Norsk Sykepleierforbund har et mål om å være «tydelig, modig og stolt». Jeg har ingen problemer med å identifisere meg med disse ordene. Men, er jeg tydelig nok? Er jeg modig nok? Er jeg stolt nok? Det får være opp til deg å bedømme. Jordbær egner seg godt satt ut på anbud. Et menneske må aldri settes ut på anbud.

Godt valg i 2011.