Jordbærslaver

«De er jo ikke fanger, da. Det er ingen som tvinger dem til verken det ene eller det andre. Hvis de ikke oppnår noe ved å klage til sjefen/bonden, må de vel bare gjøre som i andre arbeidsforhold: slutte. Men nå er jordbærsesongen snart slutt, så nå kan de gå til avisen, for nå skal de hjem likevel. Ola

«Tror du det er så frivillig de kommer hit for å tjene penger til utdannelsen? Tror du de hadde kommet hit for å plukke jordbær for luselønn dersom det hadde eksistert andre alternativer enn å droppe ut av utdanningen, eller å jobbe hjemme under enda verre forhold for enda mindre? Tror du det er lett å klage hvis det mest sannsynlig vil føre til at du mister jobben? Faentadeg

«Det er enorm etterspørsel etter folk i Polen, nettopp fordi alle drar utenlands for å jobbe. Virker som du tror Polen har levestandard på afrikansk nivå. Frank

«Her er de bundet av en arbeidskontrakt, som vitterlig ikke sier noe som helst om alle de negative sidene som her har oppstått. De er like fullt bundet til kontrakten frem til de kan løses fra den. Prøv å løse deg selv fra en kontrakt i et land hvor du ikke skjønner språket og hvor du blir nektet lønn selv om jobben er utført. Dette er rett og slett et overgrep. Konradi

«Disse polakkene høres relativt late ut. En lønn på 7 kr pr korg høres meget bra ut. De kan tjene relativt mye på det om de bare jobber, og er de ikke fornøyde kan de holde seg hjemme. Truls