Jordskjelv på venstre side

Steen leverer et vesentlig bidrag i debatten om Arbeiderpartiet og dets framtid.

Reiulf Steen er den skandaleombruste tidligere Ap-lederen som ikke bare skriver den ene boka om sitt liv i politikken, men ordentlige bøker om politikk. Helt spontant har den sittende partisekretær Solveig Torsvik gitt et illustrerende bidrag til Steens analyse av forfallet i politikken ved å møte hans nye bok med si at hun er så lei gamle gubber som breker fra sitt horn på veggen.

Selv skriver Steen:

«Jeg er redd for at Fremskrittspartiets suksess og Arbeiderpartiets tilbakegang blant arbeidervelgere ikke skyldes måten Carl I. Hagen snakker på, men at han gis anledning til å boltre seg i det ideologiske og sosiale tomrom Arbeiderpartiet har etterlatt seg.»

Men boka viser at heller ikke Steen har svaret på partisekretærens problem. Han og boka er svakest der han skriver at Arbeiderpartiet bare «kan forsvare sin eksistensberettigelse ved å sette begrepene frihet og likhet i forgrunnen for sin politikk».

Reiulf Steen bruker også denne anledningen til å veve sitt private liv inn i politikken. Det blir ikke helt vellykket å trekke paralleller mellom en personlig diagnose og overgangen fra industrisamfunnet til informasjonssamfunnet.

Det er likevel mye annet som er vellykket i denne boka, og det gjør den til et vesentlig bidrag i debatten om Arbeiderpartiet og dets framtidige plass. Steen mener politikkens formål er «å forandre samfunnet slik at vi blir satt bedre i stand til å tåle påkjenningene ved å leve». Statsminister Jens Stoltenberg og hans rådgivere må tåle å høre at veteranen ikke synes de foreløpig har lyktes med det prosjektet.