GJORDE ET BRAKVALG:  Den skotske nasjonalistpartiet under ledelse av Nicola Sturgeon gjorde et brakvalg, og feide Labour - som tidligere har dominert Skottland - bort. REUTERS/Russell Cheyne
GJORDE ET BRAKVALG: Den skotske nasjonalistpartiet under ledelse av Nicola Sturgeon gjorde et brakvalg, og feide Labour - som tidligere har dominert Skottland - bort. REUTERS/Russell CheyneVis mer

Jordskjelvet som kan gjøre Storbritannia både mindre og mer isolert

Valget i Storbritannia setter både Skottland og EU i spill.

Kommentar

Det britiske valget var i første omgang et sjokk for meningsmålerne. I andre omgang er valgresultatet et sjokk for Storbritannia. Et mulig resultat er at Skottland melder seg ut av Storbritannia. Den skotske nasjonalistpartiet under ledelse av Nicola Sturgeon gjorde et brakvalg, og feide Labour - som tidligere har dominert Skottland - bort. Labour vant ett fattig mandat, mens Det skotske nasjonalistpartiet tok 56 av 59 mandater.

Den tidligere lederen av Det skotske nasjonalistpartiet Alex Salmond sier at statsminister David Cameron «ikke vil ha noen legitimitet i det hele tatt i Skottland» etter gårsdagens jordskjelv av et valg. Salmond er selv en av de 56 skotske nasjonalistene som nå reiser til Westminster.

De politiske konsekvensene av valget kan bli store. For de skotske velgerne har ikke endret politisk ideologi etter en høyre - venstre akse. Det som har skjedd er at de tidligere britiske sosialdemokratene i Skottland har blitt skotske, nasjonalistiske sosialdemokrater. Hvordan Skottland - og Nicola Sturgeon - vil forholde seg til det som blir en ren konservativ regjering i London er ikke avklart. Det eneste som er klart er at de vil kreve enda større grad av uavhengighet. En ren konservativ regjering i London vil være enda et argument for de skotske nasjonalistene til å ta Skottland ut av Storbritannia.

En av dem som ser dette er Londons borgermester Boris Johnson - mannen som ville vært den mest sannsynlige som ny Tory-leder hvis David Cameron hadde tapt valget. Han sier at de konservative nå behøver å komme med et tilbud om mer føderalisme for at Skottland ikke skal melde seg ut av Storbritannia.

- Alle trenger å puste dypt og tanke hvordan vil vil at Storbritannia skal gå framover, sier Johnson.

I folkeavstemningen om uavhengighet for Skottland i september i fjor fikk tilhengerne av uavhengighet 45 prosent av stemmene. Tilhengerne av fortsatt å være en del av Storbritannia fikk 55 prosent av stemmene, men det var etter at alle de nasjonale lederne, med Cameron og Miliband i spissen, dro til Scottland og oppfordret skottene på det sterkeste til å ikke melde seg ut av Storbritannia.

Men folkeavstemningen mobiliserte velgerne, og tanken om uavhengighet ble stueren. Dagens valgresultat er en videreføring av det nasjonale prosjektet folkeavstemningen var.

Cameron skjønner selvsagt at det brenner, og at Skottland etter at han har sikret rent flertall for de konservative, er en varm potet. Men i motsetning til Johson, som er konkret og krever mer føderalisme, så er Cameron som vanlig ullen.

- Jeg vil at mitt parti, og jeg håper regjeringen som jeg vil lede, skal ta tilbake arven som vi aldri skulle ha mistet, arven til `en nasjon, ett Storbritannia. Det er slik jeg vil styre, sier Cameron.

Men valgresultatet aktualiserer ikke bare spørsmålet om Skottland. Også Storbritannias forhold til EU kan bli påvirket at valgresultatet. Cameron lovte før valget å ha en folkeavstemning om EU i løpet av 2017. Grunnen var at han ikke ville ha EU som et valgkamptema i gårsdagens valg. EU er et veldig splittende tema blant konservative velgere.

Folkeavstemningen skal Ifølge Cameron skje etter forhandlinger med EU. Men både Angela Merkel og Francois Holland har gjort det klart for Cameron at han kan se langt etter virkelige reformer i EU og britenes ønsker om mindre union. Med en stor gruppe i underhuset, med mange erkekonservative EU-motstandere, kan Cameron ha gitt ris til egen bak, med løftet om en folkeavstemning. EU-tilhengeren - og den moderat konservative Cameron - kan i verste fall komme til å lide nederlag om EU. Særlig hvis han ikke får gjennom de reformene han har forespeilet velgerne.

Hvis det skulle skje kan resultatet av gårsdagens valg i Storbritannia både gjøre øya mindre og mer isolert.