Jostein med øksa

Avisene roser og slakter, men blir selv sjelden anmeldt. Det er derfor velkomment at Jostein Gripsrud, professor i medievitenskap, griper pennen (Dagens Næringsliv 2.12.) og anmelder bokbilaget Dagbladet utga tirsdag 28.11.

Jeg forstår på Gripsrud at det må ha vært en tung jobb. But a man's gotta do what a man's gotta do.

  • Gripsrud ser seg nødt til å sende ut et varsku.

Bilaget er «bokhøstens desiderte makkverk». Det passer verken for tradisjonelle «highbrows, lowbrows eller middlebrows», men for «no-brows». Professorens bruker ord som «kritikkløshet» og «tankeslapphet» i sin karakteristikk.

  • Jeg forstår det slik at Gripsrud helst ville hatt et bilag fylt med kronikker skrevet av Jan Kjærstad. Vel og bra. Men jeg forbauses over hvor liten forståelse professoren viser for de moderne, tabloide grep bilaget er preget av.

Som motvekt til sin mangel på åpenhet, kan ikke såpeoperaeksperten Gripsrud by på annet enn en politisk korrekt hyllest av en ellers utmerket kronikk. Mediefaglig sett må dette være på grensen til det uforsvarlige.

  • Jostein Gripsrud ser ut til å mene at kvantitet uten videre er synonymt med kvalitet.

Kortfattede vurderinger, boktips eller artikler er et onde i seg selv. Professoren kunne benyttet anledningen til å vurdere fenomenet liste/personlig tips/kortfattet henvisning som journalistisk virkemiddel, men den sjansen lar han gå fra seg. Likeledes farer han med harelabb over en fotografs forsøk på å fotoskildre fenomenet lesning (fotografiet har åpenbart ingen egenverdi i Gripsruds vurdering av kulturjournalistikken).

Gripsrud vurderer ikke om de til dels overraskende grepene bokbilaget byr på, er egnet til å trekke et massepublikum inn i bøkenes sfære. Han glemmer muligens at Dagbladet ikke er noe litterært tidsskrift, men en løssalgsavis som daglig når ut til bortimot en million lesere.

  • Det er nesten litt pinlig å skulle minne en professor i medievitenskap om slike elementære forutsetninger. Han når lavmål når han i tillegg kritiserer redaksjonen for innholdet i en helsides annonse og klager over at bilaget er «annonsetungt». Avisøkonomi må være et sterkt forsømt område ved institutt for medievitenskap i Bergen. Visste man ikke bedre, ville man tro at Gripsrud i sin «anmeldelse» skriver som ledd i sitt velkjente korstog mot løssalgspressen: å bevise at den er så ukebladaktig at den bør bli momsbelagt jo før jo heller.
  • Vi skriver for alle slags -brows. Unntaket er muligens lesere av typen Gripsrud, såkalte no-no's.