Journalisten som tvangsnevrotiker

I dag lanserer Dagbladets journalist Hallgeir Opedal sin debutroman «Jøss!», om en desillusjonert tabloidjournalist. Øystein Rottem har lest boka.

BOK: Av lett forklarlige grunner påkaller romaner fra avismiljø en særlig interesse blant journalister. I åras løp er det kommet en del slike, og nesten uten unntak har de utlevert det miljøet de skildrer - til dels i krasse, satiriske tonelag.

Slik har det forholdt seg - fra Knut Hamsuns «Redaktør Lynge» til Niels Fredrik Dahls «Journalisten». Og de lesende har godtet seg eller gremmet seg alt etter hvorvidt den blodtørstige forfatter har spiddet dem på sin satiriske penn eller ei. For som oftest har det jo vært tale om nøkkelromaner av mer eller mindre fordekt slag, hvor en betydelig del av lesegleden har vært forbundet med jakten på levende modeller.

Forbigått?

Jeg må villig innrømme at jeg gikk til lesningen av Opedals «Jøss!» med en temmelig stor porsjon skepsis. Skal vi nå på nytt belemres med en middelmådig bok med ringlende nøkler, der en hevntørstig penneknekt med langvarige dikterambisjoner stiller sine kolleger i gapestokken fordi han har følt seg forbigått? Eller av andre grunner har noen høner han skal ha plukket fjærene av, eller noen haner han skal ha revet kammen av på.

Gledelig nok ble min skepsis gjort til skamme. Opedal gir en ganske så velopplagt skildring av de redaksjonelle gnisninger i tabloidblekka Dagens Nyheter, der romanens hovedperson, Gary Riim, har vært ansatt noen år. Og portrettet av avisredaktøren Sjark Henriksen, en brumlebass fra Helgeland, er ganske så godmodig. Med unntak av den oppblåste journalistspiren Rasch jr. fra Østfold kommer de fleste i avisa rett så godt fra det.

Gode historier

Det som finnes av satire, er mer allment rettet mot den tabloide tenke- og væremåte i sin ganske alminnelighet, og til tross for alle betraktningene over det journalistiske liv, ligger fokus et annet sted, på den innbarkede og temmelig tvangsnevrotiske ungkaren Gary Riim. Det er hans forsøk på å finne seg til rette i tilværelsen det dreier seg om, og ettersom han er journalist, kommer naturligvis skriverier og jakt på gode historier til å spille en viktig rolle.

Opedal kjenner sitt stoff, det skulle bare mangle, og han gir både et solidarisk og utleverende portrett av sin særpregede hovedperson. Han gir mange artige glimt fra en journalists liv - av rivalisering og skrivesperre, av jakt på førstesideoppslag og av kunsten å skrive notiser.

Galgenhumor

Riim er et rutinemenneske av de sjeldne, står opp hver dag til samme tid, har det samme på matpakka, spiser de samme rettene til middag i en bestemt rekkefølge hver uke, drikker vin med naboen hver fredag. Slik organiserer han sitt liv og sin hverdag, slik vil han ha det, for ellers truer kaos. Men Riim har også sine drømmer, om en livsledsagerske for eksempel og om et mer eventyrlig liv.

Disse drømmene truer med å sette hele hans liv over styr. Ved handlingens start møter vi ham i hamrende bakrus på danskebåten i København, og i fortsettelsen får vi historien om hva som har brakt ham dit. Til dette hører ikke bare jakten på en bestemt kvinne, men også det problematiske forholdet til en mor som han får vite nettopp er død - og ikke minst tankene på en far som han mener seg aldri å ha møtt.

«Jøss!» er ingen «stor» roman, men historien om knutemennesket Gary har så absolutt sine kvaliteter. Skrivemåten er gjennomgående ironisk og galgenhumoristisk, med mange småpussige påfunn og kommentarer. Ikke alle poengene er like gode, og til tider blir humoren litt påtatt og anstrengt. Men bevare meg vel - romanen gir seg ikke ut for å være mer enn den er, verken dyp i sin psykologi eller bitende i sin satire, men en lett tilbakelent og underholdende skildring av et miljø og en person som det er lett å raljere over.

Til Garys mange oppheng hører jakten på feil skrivemåter og annet smårusk i sine kollegers tekster. Hvis han hadde kunnet lese romanen om seg selv, ville han nok ha reagert på at tittelen på Ibsens skuespill «Vildanden» er skrevet med «ll» og ikke «ld». Men hva vet jeg, kanskje forfatteren har hatt en dypere mening med dette?

JOURNALIST: Hallgeir Opedal har skrevet en lett tilbakelent og underholdende skildring av avismiljøet og journalisten Gary Riim.