Journalistene velger side

Norsk journalistlag vil bidra til å etterforske ulovlig nedlastning, og ber om lovendring .

VIL VÆRE UAVHENGIG: Generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening mener Norsk journalistlag må gjøre som de selv vil - men vil selv ikke velge side i debatten om tiltak for å redusere ulovlig nedlastning. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.
VIL VÆRE UAVHENGIG: Generalsekretær Nils Øy i Norsk Redaktørforening mener Norsk journalistlag må gjøre som de selv vil - men vil selv ikke velge side i debatten om tiltak for å redusere ulovlig nedlastning. Foto: Steinar Buholm / Dagbladet.Vis mer

||| Kulturdepartementet arbeider for tida med en revisjon av åndsverksloven. Organisasjonen Dele, ikke stjele - som omfatter 37 organisasjoner, blant dem Norsk journalistlag (NJ) - sendte nylig inn sitt høringssvar.

De ber om lovendringer slik at rettighetshavere gis rett til å overvåke aktiviteten på fildelingsnettsteder. I tillegg vil de ha  lavere terskel for at teleselskapene utleverer identiteten bak ip-adresser - slik at opplysningene kan brukes som bevis i et sivilt søksmål.

Les Dagbladets Jan Omdahls kommentar om saken her.

Generalsekretær Nils Øy i Norsk redaktørforening sier hans organisasjon ikke vil være med i Dele, ikke stjele-kampanjen.

- Så lenge det er debatt, og sterke motstridende interesser i denne saken, har vi valgt å holde oss på sidelinjen. Vi mener at det må være opp til hver enkelt redaktør å ta stilling, sier Øy.

Hemmer personvernet
Jon Wessel-Aas, advokat i NRK og norsk representant i Den internasjonale juristkommisjonen, er betenkt over at NJ stiller seg bak høringssvaret fra Dele, ikke stjele - fordi innspillet foreslår tiltak som kan virke hemmende på kommunikasjonsfriheten.

- Vi må se på hvordan vi skal løse problemene med ulovlig nedlastning, men dette er ikke veien å gå. Høringssvaret er symptomatisk for hvordan industrien tenker repressivt i forhold til personvern og kommunikasjonsfrihet, i stedet for å utvikle alternative forretningsmodeller. Pressen er nødt til å ha informasjonsfriheten i pannebrasken, sier Wessel-Aas.

- Ballansert forslag
Jahn-Arne Olsen er generalsekretær i N. Han forsvarer organisasjonens posisjon.

- Jeg mener forslaget fra Dele, ikke stjele er ballansert. Lovveien bør være et av flere tiltak for å begrense den ulovlige nedlastningen - samtidig som det er viktig å utvikle alternative forretningsmodeller som kan være lovlige alternativer til ulovlig nedlastning, sier Olsen.

- Er ikke kildevern og personvern viktigst?

- Det må være økonomisk bærekraft i bunn, ellers er det umulig å lage kvalitetsjournalistikk. Nå er medienes materiale i all hovedsak gratis tilgjengelig på nett, men i framtiden kan det tenkes at vi får betalingstjenester. De vil man ta vare på, sier Olsen.