Journalistikk eller reklame?

I mitt første journalistår skrev jeg en petit om en ung mann som fomlet med South State-pakken sin. Redaktøren av By-siden rettet det til «sigarettpakken». Men jeg fikk lov til å skrive hva jeg ville om The Rolling Stones. Tekstreklame-praksis var ikke lett å bli klok på.

  • Nå har Norsk Presseforbund laget en ny tekstreklameplakat som skal være et tillegg til «Vær Varsom-plakaten»: Alle organiserte journalister er bundet av den, og den legges til grunn ved klagebehandlinger i Pressens Faglige Utvalg. Plakaten har som selvfølgelig utgangspunkt et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame/sponsing.
  • Men reklame er én ting - markedsføring noe annet, og det er det ikke noe forbud mot. Moderne journalistikk ernærer seg nettopp for en stor del av å lansere og beskrive varer og tjenester, og det er slett ikke uproblematisk. Den lever i gråsonen mellom reklame og markedsføring, og i svært mange tilfelle vil det som fullt ut kan forsvares som produktlansering - altså i realiteten markedsføring - virke som ren reklame.
  • Denne markedsføringen har gitt massemediene stor makt og innflytelse over konsumet og stort sett har både produsenter og forbrukere godtatt det. Det forekommer så å si ikke klager. Presseforbundet vil nå sørge for en slags overvåking for selv å kunne påtale brudd på reglene. Det blir ingen enkel oppgave.
  • Mediene kan drive både god og dårlig tekstreklame. I det store og det hele går det bra, men markedsføring er denne delen av moderne journalistikk i alle fall. Kritisk, i betydningen «gravende, avslørende», er den sjelden. I mange tilfelle er den heller bevisstløs. For eksempel får kringkastingsselskapene årlig millioner av spaltemeter med omtale i alle landets aviser og i mange ukeblader. Dette er direkte-markedsføring som ville kostet svimlende summer hvis tv-selskapene skulle betalt for alt skrytet. Det mest bemerkelsesverdige er at den trykte pressen her reklamerer vilt for sine mest truende konkurrenter.
  • Det er bare platebransjen som kan komme tilnærmelsesvis så høyt når det gjelder gratis omtale i de trykte mediene.
  • Men generell markedsføring er altså ikke forbudt så lenge den er journalistisk begrunnet. Hva den gode og dårlige smak angår, står selv Presseforbundet maktesløst.