Journalistikk og fakta

I EN LEDERARTIKKEL lørdag 20. august vises det til at Norske Skog kun får 12 prosent positiv omtale av sin beslutning om å legge ned Union. Dette tallet er fremkommet gjennom en analyse utført av Observer på oppdrag fra Norske Skog. Vi offentliggjorde resultatet av analysen gjennom et intervju i Journalisten i forrige uke. Resultatet var ingen overraskelse for oss som jobber i Norske Skog. Union-saken er i utgangspunktet både upopulær og komplisert. Man får ikke positiv omtale av å måtte legge ned arbeidsplasser i Norge. Det som er overraskende er at Dagbladet ikke har fått med seg at det er ulønnsomme arbeidsplasser som legges ned. Union har ikke gått med overskudd siden 2001. Norske Skog som konsern går knapt med overskudd. Da blir det litt pussig om den enheten med de høyeste enhetskostnadene skal klare å produsere overskudd. I Norske Skog har vi ingenting i mot kritisk journalistikk, indirekte er det det vi lever av, men også kritisk journalistikk må baseres på fakta.