HEDRET: Dagbladets journalist Kristoffer Egeberg har fått Internasjonal reporter-prisen for avsløringen av at norske krigsskip er solgt til paramilitære selskaper i Vest-Afrika. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
HEDRET: Dagbladets journalist Kristoffer Egeberg har fått Internasjonal reporter-prisen for avsløringen av at norske krigsskip er solgt til paramilitære selskaper i Vest-Afrika. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

Journalistpris til Dagbladets avsløring av Nigeria-båtene

Ti store norske marinefartøy har havnet hos paramilitære selskaper i Vest-Afrika.

(Dagbladet): Dagbladets journalist Kristoffer Egeberg (40) er tildelt den såkalte Internasjonal Reporters Journalistpris på årets SKUP-konferanse.

Egeberg får prisen for sin artikkelserie om Nigeria-båtene.

Senere på kvelden fikk han også den prestisjetunge SKUP-prisen for samme avsløring.

Artiklene avslører at det norske Forsvaret har drevet fordekt storhandel med private sikkerhetsaktører og at minst ti store norske marinefartøy har havnet hos paramilitære selskaper i Vest-Afrika.

Fartøyene brukes av såvel beryktede krigsherrer som det sittende regimet i Nigeria.

Internasjonal Reporters Journalistpris går årlig til et journalistisk prosjekt som «på en innsiktsfull, overraskende og engasjerende måte har kastet lys over et internasjonalt tema med vekt på Afrika, Asia eller Latin-Amerika». Den deles ut av organisasjonen Internasjonal Reporter (IR), som setter sammen en jury av fagfolk og medieforskere.

Utradisjonelt og effektivt «Egebergs arbeid viser dessuten hvordan man gjennom utradisjonelle kilder, effektivt feltarbeid og elektronisk søk og sporing kan trylle fram fordekte saker som Norge bør være lite stolt av», begrunner juryen.

Egeberg deler prisen, som er på 20 000 kroner, med Maren Sæbø for hennes mange reportasjer om Nigeria og Boko Haram-problematikken, publisert i Verdensmagasinet X og til dels finansiert ved såkalt crowdfunding.

«Sæbø har med små midler våget å ta skrittet vekk fra den slagne journalistiske landeveien og klart å skaffe seg tilgang til miljøer og stemmer som vi sjelden møter i norske medier», sier juryen om henne, ifølge Journalisten.

Har fått store konsekvenser - Jeg er svært overrasket, glad og stolt. Det er valg i Nigeria om noen få dager, noe som blir svært avgjørende for Afrikas mest folkerike land. Det er ikke noe Norge har bidratt positivt til den siste tiden, sa Egeberg i sin takketale.

Avsløringene har ført til en vesentlig innstramming av lovverket for salg av militært materiell, omorganiseringer i Forsvarets logistikkorganisasjon og stans av alt salg av overskuddsmateriell i påvente av nye regler.

SKRIVER OM NIGERIA: Egeberg deler prisen med Maren Sæbø, som skriver reportasjer om Nigeria og Boko Haram publisert i Verdensmagasinet X. Foto: Øistein Norum Monsen
SKRIVER OM NIGERIA: Egeberg deler prisen med Maren Sæbø, som skriver reportasjer om Nigeria og Boko Haram publisert i Verdensmagasinet X. Foto: Øistein Norum Monsen Vis mer

Alle salg tilbake til 2002 skal granskes på nytt. Stortinget har videre vedtatt kontrollhøringer som omfatter to sittende og fire tidligere statsråder, tre forsvarssjefer, toll-og avgiftsdirektøren og en rekke embedsmenn, tjenestemenn og privateaktører som har vært involvert i salget av Nigeria-båtene.

Vant også SKUP-prisen I Nigeria har saken vakt stor oppmerksomhet og spilt inn i det nærstående presidentvalget.

I tillegg til vinnerbidraget om Nigeria-båtene, var Dagbladet også nominert for tre andre artikkelserier:

• Gunnar Thorenfeldts «Et varslet drap» om Anna Medvedeva, som ble sviktet av sitt lokale krisesenter og drept av sin ekssamboer i oktober 2012.

• Gunnar Thorenfeldt, Leif Stang og Anne Marte Blindheims «KGBs norske hemmeligheter», en opprulling på over 50 artikler om hvordan sovjetisk etterretning har operert i Norge.

•  Eiliv Frich Flydal, Line Brustad og Øistein Norum Monsens «Overgripere tilbake i hvitt», om hvordan leger som har begått seksuelle overgrep får jobbe på nytt som leger, med uvitende pasienter og kolleger i helsevesenet.

I fjor vant Dagbladet SKUP-prisen for artikkelserien «Null CTRL», som avdekket sviktende datasikkerhet i norske hjem, bedrifter og offentlige rom.

I 2013 mottok Dagbladet SKUP-diplomer for avsløringen av uregelmessigheter i rettssaken mot kunstmaler Odd Nerdrum, og for artiklene om statsråd Audun Lysbakkens tildeling av penger til organisasjoner, som førte til at Lysbakken gikk av, og statsråd Jonas Gahr Støre håndtering av den såkalte Tschudi-saken.