Julebordet skal være en fest for alle

Sjefen er fortsatt sjef på julebord, og arbeidslivets spilleregler gjelder også på fest.

Illustrasjonsfoto: Geir Bølstad
Illustrasjonsfoto: Geir BølstadVis mer
Meninger

En av tre nordmenn mener det er for mye drikking i jobbrelaterte situasjoner, viser en spørreundersøkelse gjennomført av Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. 71 prosent har opplevd at kolleger drikker seg beruset i jobbrelaterte situasjoner, og 49 prosent har selv gjort det samme.

Actis og Virke står sammen om at fylla ikke skal ødelegge når arbeidsgivere i ukene framover inviterer til julebord.

Den alkoholpolitiske debatten har ofte fokus på skjenking i utelivet, som er viktig. Actis og Virke har engasjert seg for en mer aktiv utelivspolitikk der ansvarliggjøring av bransjen gjennom samarbeid med myndighetene står sentralt. Saluttprosjektet i Oslo er et eksempel på dette. Opplæring og veiledning er viktig for å få bransjen til å ta jobben på alvor. Undersøkelser gjort av Fafo viser at en av fire bak bardisken mangler opplæring. Å ha ansvar for å vurdere om folk er gamle nok eller edru nok til å få servering er et stort ansvar, fordi feilvurderinger kan øke risiko for at folk opplever for eksempel bråk på byen, vold eller seksuelle overgrep.

Vi kan kreve at utelivet er godt forberedt før storinnrykk av gjester nå før jul, blant annet ved at de som skal ta beslutningene bak bardisken har fått ordentlig opplæring. Men skjenkekontroll alene er ikke nok, blant annet fordi nesten ni av ti alkoholenheter som inntas i Norge ikke skjenkes i utelivet. Dette betyr at vi må tenke igjennom hvor mye som drikkes på det typisk norske «vorspielet».

God festkultur er også et ansvar for den som arrangerer festen, og sjefen har et ekstra ansvar for at medarbeidere har en god kveld. Skal julebordsesongen bli vellykket er det derfor flere enn de som skjenker som må ta ansvar. Både utelivet, skjenkekontrollen, arbeidsgiver og den enkelte må ta tak for å sørge for at fylla ikke ødelegger festen.

Men selv om det er fest med jobben, er det ikke «fritt fram». Arbeidslivets spilleregler gjelder fremdeles. Undersøkelsen fra Actis og TNS viser at 40 prosent har opplevd at egen leder drikker seg beruset. Men sjefen er fortsatt sjefen, og medarbeiderne skal ha det samme vernet som arbeidstakere har til vanlig.

Arbeidsgiver bør ha et gjennomtenkt forhold til alkoholservering på sammenkomster for medarbeiderne. Det beste er å etablere og gjøre kjent et sett rutiner for alkoholservering. Her kan man avklare når det kan serveres alkohol, og hvilke anledninger som bør være alkoholfrie. Vær oppmerksom på at det blant medarbeiderne på en normal arbeidsplass svært ofte vil finnes mennesker som selv har et alkoholproblem eller som på andre måter har et vanskelig forhold til alkohol. Det sosiale tilbudet i arbeidslivet må legges opp slik at man også tar hensyn til disse.

Hver og en av oss har ansvar for egen omgang med alkohol og for hvordan vi håndterer alkohol i møte med andre. Ifølge nevnte undersøkelse har 11 prosent opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i forbindelse med alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner. Dessuten har sju prosent opplevd utrygghet, trusler, trakassering eller vold. Den menneskelige og økonomiske kostnader knyttet til alkoholrelatert vold og skade i Norge er fortsatt uakseptabelt høy. Dette kan vi sammen gjøre noe med for å endre.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.