Juristen og psykiatrien

PSYKIATRI: Advokat og mennesketrettighetsrådgiver Gro Hillestad Thunes kronikk «Overgrep i norsk psykiatri» i Dagbladet 10.4 viser en anklagende holdning til norsk psykiatri generelt, og til de ansatte spesielt. Advokat Thune fremstiller det som en sannhet at det innen psykiatrien ikke er fokus på holdninger og menneskesyn. Dette er feil.

«Vi trenger pleiere med et aktivt, engasjert forhold til de etiske prinsipper som ligger til grunn for menneskerettighetene», sier Thune. Daglig i akuttmottak har vi diskusjoner om hvordan vi etisk og med respekt håndtere den psykiatriske lidelsen/tilstanden på en best måte. Men det er kanskje ikke alltid slik at vi bruker den samme terminologien. Thune fremstiller det indirekte som om ansatte i psykiatrien i Norge har et annet etisk, moralsk eller menneskerettslig syn enn resten av befolkningen. I sin iver for en bedre psykiatri stigmatiserer hun et helt medisinsk fagfelt. Hvor er dokumentasjonen? Hvor er forskningen?

Thune hevder også at alle overgrep og feil i psykiatrien bortforklares med mangel på penger og feil organisering. Hvis avdelingsoverlege roper på mer ressurser for å heve kvalitetssikringen – så får man ikke automatisk finansiering til det. Her er også en kamp mellom somatisk og psykiatrisk medisin, hvor somatisk medisin oftest vinner. Thune hevder at overgrep i psykiatrien «summarisk» benektes. På hvilket grunnlag kan hun konkludere slik? Det vil innen alle organisasjoner finne sted ulovlige, uheldige hendelser.

Disse hendelsene må selvsagt frem i lyset og prøves, enten ved politietterforskning eller for mindre feil i systemets kvalitetssikringsopplegg.

«Hvordan ville det gå med flytrafikken og arbeiderne i Nordsjøen om man ikke hadde hatt et oppdatert kvalitetssikringssystem?», spør Thune. Psykiatrien har egne meldesystem om pasientskader, avvik, og kvalitetsutvalg ved våre klinikker. Forskjellen på et helseforetak og Avinor og Statoil, er at hvis man høyner sikkerhetskontrollen på flyplassen /oljeplattformen – står det aldri på penger. Avinor og Statoil har en pengesekk som et lokalt helseforetak bare kan drømme om.

Vi er glad for at Gro Hillestad Thune deltar i og inviterer til debatt. Men jeg ønsker også at presisjonsnivået høynes. Psykiatrisk behandling skal være godt forankret i det norske folks rettsforståelse, og pasienter har krav på behandling selv om de i en ustabil fase sier de ikke trenger det.