ADVOKAT-LEDER:  Merete Smith.
ADVOKAT-LEDER: Merete Smith.Vis mer

Jurister på barrikadene

Rettighetene er lite verdt hvis det ikke følger rettshjelp med.

Meninger

De dukker raskt opp på arenaen når enkeltpersoner eller grupper trenger bistand i møte med statsmakten. Mer uvant er det at advokatene sjøl går ut og aksjonerer med slagord, bannere og støttegrupper på sosiale medier. Men i disse dager koordinerer Advokatforeningen aksjoner for å sette fri rettshjelp og eget salærspørsmål på dagsorden. Advokatene er sinte. De mener at de tilbys usle lønnsvilkår når de gjør tjeneste for borgere som av en eller annen grunn trenger bistand mot nettopp staten.

Advokatene har varslet at de dropper fengslingsmøter i Bergen og Oslo neste uke. Aksjonen kan spre seg. Det finnes sikkert unntaksbestemmelser som gjør at man kan kjøre fengslingsmøter uten advokat til stede. Det er ikke bra ut fra et rettssikkerhetsperspektiv. Dette er nok en situasjon også de andre aktørene i rettssalen trives dårlig med.

I det offentlige rom har ikke advokater som klager på lønna noen åpenbar vinnersak. Inntrykket er at advokater tjener godt. Men selv om vi har noen store «advokatfabrikker» som driver med lukrativ forretningsjus, er de fleste advokatfirmaer i Norge små og mellomstore firmaer der hovedtyngden av arbeidstida går med til å gi bistand i for eksempel barnevernssaker, asylsaker, voldsoffersaker, trygdesaker eller strafferett. Fra 1999 har salærene sakket akterut i forhold til den generelle lønnsutviklingen. Departementet viser til at statens advokatbudsjett har økt med nærmere 40 prosent det siste tiåret. Hovedgrunnen til det er imidlertid at instituttet med bistandsadvokater nå tar betydelig plass.

I forbindelse med 200 års jubileet for Høyesterett har det vært mye snakk om rettsliggjøring og menneskerettigheter, men rettighetene er lite verdt hvis det ikke følger rettshjelp med.

Det er et godt prinsipp at partene som møtes i en tvist i utgangspunktet er noenlunde jevnbyrdige. Fri rettshjelp fungerer bare hvis ordningen fylles med kompetanse og engasjement. Som samfunn er vi ikke tjent med at dyktige jurister velger bort rettshjelpsområder. Departementet må sette seg ned med advokatene og finne en løsning. Vi ønsker ikke en utvikling der borgernes muligheter til rettshjelp uthules. Hva med et forlik?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.