Juritzen ute?

TV 2 vil kjøpe hele TVNorge, og strippe den ned til en billig underholdningskanal. Det betyr at Arve Juritzens nyhetsproduksjoner på TVNorge kan bli tatt av lufta.

TVNorge kan også glemme storsatsinger som «Big Brother».

Kanalen har lenge vært et økonomisk mareritt for eierne SBS Broadcasting og TV 2.

23. april vil TV 2-sjef Kåre Valebrokk og styreleder Harald Norvik møte SBS-storsjef Michael Finkelstein i Oslo for å diskutere TVNorges framtid. Kilder i TV 2 sier at de nå så godt som har gitt opp å selge sin andel på 49,3 i TVNorge til SBS. Seinest ved juletider tilbød TV 2 å selge andelen for 200 millioner kroner. Nå vil Valebrokk i stedet kjøpe hele kanalen.

SBS vil på sin side gjerne bli kvitt sin andel i underskuddsbruket TVNorge. SBS er desperat på jakt etter penger etter formidabelt underskudd på nesten en milliard kroner i fjor.

Billigkanal

Dersom TV 2 kjøper, vil TVNorge stå ribbet tilbake som en billig underholdningskanal. Kilder sier til Dagbladet at kostnadene vil kuttes kraftig - mellom 25 og 50 prosent - eller rundt 100 og 200 millioner kroner.

Dette kan ryke hvis TV 2 kjøper alt: Nyhetssendingene kan forsvinne. I dag er det MTV Juritzen, Arve Juritzens selskap, som lager disse sendingene. Dette kan bli en kortvarig glede for Juritzen, som startet å produsere nyhetsmagasinet «Aktuelt» 1. januar i år. Et 30-talls journalister, fotografer og teknikere jobber i dag for Juritzen.TV 2 vurderer om de skal si opp lokal-tv-avtalene TVNorge har i dag. Slik vil TVNorge spare over 50 millioner kroner, men ulempen er at kanalen da mister 20 prosent av distribusjonen.Programmer som «Big Brother» kan glemmes, det er for dyrt å lage. I stedet blir TVNorge en kanal med billigere innkjøpte underholdningsprogrammer.

Nedbemannes

Det er ikke bare på programsida at TVNorge må gjennom en snuoperasjon. Kanalen må også regne med færre ansatte.

Slås TVNorge inn underTV 2-paraplyen, vil det være naturlig at begge kanalene kan drives etter prinsipper om stordriftsfordeler. Det betyr penger spart når det gjelder både administrasjon og produksjon.

Det er også flere fordeler for TV 2 dersom selskapet kjøper TVNorge. Ifølge Kampanje vil Valebrokk ved et kjøp inneha over 80 prosent av det norske TV-reklamemarkedet.

SISTE «BIG BROTHER»? TV 2 ønsker å kjøpe hele TVNorge, etter først å ha forsøkt å bli kvitt den. Kanalen kan bli en rein underholdningskanal. Da kan Arve Juritzens selskap bli overflødig. «Big Brother»-sirkuset vil bli lagt ned.