Kaj Skagen og sekterisme

KJENNETEGNET FOR fanatikere og sekter er at de har fastlåste forestillinger. I Dagbladet 26.08 viser Skagen til et intervju med meg av 13.06 der jeg siteres for å ha sagt at steinerskolen «ikke nødvendigvis passer for alle barn.» Skagen tar det som en sannhet om våre skolers eksklusivitet. Jeg formoder at Skagen mener at skoler tilhører kulturlivet, og jeg ytret også at et mangfold i skoletilbud gir foreldre og barn større valgmulighet. Selvsagt har alle barn godt av steinerskolens pedagogikk. Steinerskolene velger ikke bort elever, men også til våre skoler kommer foreldre som faktisk søker etter noe annet enn det steinerskolen kan gi. Steinerskolene har en grunnidé som presenteres for nye foreldre, og gjennom innsikt og dialog blir friheten i skolevalg mest mulig reell. Vårt tilbud er til alle som i frihet vil velge oss. Skagens øvrige suppe av frustrasjoner er heller ikke spesielt klar. Rullering i verv, klare mandatbeskrivelser og avtalt mandattid er områder som godt kan løftes opp, og også jeg har engasjert meg sterkt for dette. Men når Skagen fremfører ønsker om demokratiske allmøteprinsipper der enhver aktør til ethvert tidspunkt skal kunne delta i avgjørelsen av ethvert spørsmål, får jeg problemer. Øyensynlig skal foreldre ha rett til innsyn i den enkelte lærers CV og lønn. Ønsket om «gjennomsiktighet i forvaltning» har tilsynelatende ingen begrensninger. Betyr «fri informasjon» at enhver skal få talerett i ethvert forum? Det er tydelig at Skagen er i konflikt med den skolen han har vært knyttet til. Ytringer som «usaklige forhold avgjør personforhold», gjør at man aner at han har synspunkter som ikke fikk medhold. Det er synd om en personlig konflikt blandes inn i debatten for å få en bedre skole.

SKAGEN HAR STUDERT Rudolf Steiner nøye. Da undrer jeg meg over at Skagen aldri fremhever at Steiner ikke ønsket allmøtedrevne skoler, men at oppgaver og verv skal delegeres i republikansk ånd med mandater for et begrenset tidsrom. Naturligvis skal fremgangsmåten for valg følge åpne prosedyrer, og foreldre skal selvsagt velge sine representanter selv, men når mandater er gitt, kan ikke enhver på ethvert tidspunkt ta opp ethvert spørsmål. Organiseringen skal nettopp frigi tid for at lærerkollegiet får maksimal fokus på skolens pedagogiske oppgave: å forstå stadig mer av barnets vesen og forme undervisningen etter hva barnet trenger i den tid vi lever i. Leser Skagen alle uttalelser fra steinerskolehold med helt fastlåste forestillinger?