Kaj Skagen og steinerskolen

DET ER MED en viss undring og en tanke resignasjon jeg leser Kaj Skagens innlegg «Steinerskolen og de andre» i Dagbladet 26. august.; Han fortsetter her det som synes å ha blitt et prosjekt for ham - å meisle frem den bedrøvelige sannheten om Den Norske Steinerskolen.; På tross av at sentrale aktører i skolebevegelsen har deltatt aktivt i en debatt som har vist at virkeligheten i dag ikke helt er som det bildet han gir, synes ikke det å affisere ham det minste.; Hans beskrivelse er ikke annerledes i dag enn da debatten startet.; Jeg har selv arbeidet aktivt med foreldresaker i steinerskolebevegelsen siden 1992 og har sett mye av det Skagen beskriver.; Men det han ikke ser - eller nekter å forholde seg til - er at hele skolebevegelsen de siste årene har arbeidet seriøst med nettopp det han selv foreslår som en farbar vei frem mot en skole som administrativt sett er topp moderne, samtidig som den ivaretar det pedagogiske frihetsrom en steinerskole er så avhengig av.; Det blir brukt store ressurser og mye tid på blant annet å utvikle organisasjonsstrukturer og ledelsesverktøy som setter skolene i stand til å fremstå nettopp slik han vil ha dem; med representativitet i alle tillitsverv, gjennomsiktighet i forvaltningen, fri informasjon, maktspredning, uavhengige domsinstanser osv.; I tillegg legger vi i foreldreforbundet stor vekt på at også pedagogikken skal fremstå som tydelig og med full åpenhet og innsyn.; Det er ikke mange ved skolene i dag som mener at dette står i motsetning det frie pedagogiske forhold vi skal ha mellom lærer og elev.

NÅR SKAGEN ANKLAGER skolene for moralsk korrupsjon og beskyttelse av åpenbart inkompetente lærere, er det selvfølgelig svært alvorlig.; For alt det jeg vet kan bildet godt være oppstått som en beskrivelse av egne opplevelser, men når det blir opphøyet til en slags sannhet om steinerskolen av i dag, forteller det meg noe om at forfatteren ikke har den samme nærhet til våre 35 skoler som den jeg selv opplever.; Min opplevelse er at skolene i stor grad er villige til - og i stand til - å se når de får problemer, og at de i tillegg har utviklet en betydelig grad av åpenhet i forhold til å ta imot meg eller andre som meglere og konflikthåndterere.;Jeg vet ikke om dette er egnet til å berolige Skagen, men jeg tror at de fleste foreldre vil merke at de positive endringene de har kunnet se i steinerskolen sin de siste årene vil fortsette.; Ledelse og administrasjon vil bli mer profesjonell, pedagogikken mer synlig og kanalene for konflikthåndtering lettere tilgjengelig.; Da burde vel også Skagen bli fornøyd.; Hvis han ser det.