Kamp for fri ytring

Arbeiderpartiets demokrati- og mangfoldsutvalg legger i dag fram sin innstilling med et dystert bakteppe.

UTVALG: Arbeiderpartiets Arild Grande mener ytringsfriheten er under press. Foto: Stortinget.no
UTVALG: Arbeiderpartiets Arild Grande mener ytringsfriheten er under press. Foto: Stortinget.noVis mer
Meninger

De redselsfulle angrepene i Paris er angrep mot oss alle. I disse ulvetider hviler det er særskilt ansvar på verdens ledere om å verne om menneskers grunnleggende frihet. Men vi har alle et ansvar.

Kampen for ytringsfriheten pågår nemlig hver eneste dag; på jobben, i avisspaltene og i hverdagslivet.

Det skal være trygt å ytre seg. Men dessverre føler mange frykt for å si sin mening. Myndighetene har ansvar for å gi beskyttelse når folk blir truet eller forsøkt presset til taushet.

Det må gis bedre beskyttelse, slik at folk kan føle seg trygge når de deltar i samfunnsdebatten. Redaktører og journalister bør ha et særskilt vern, ettersom pressefriheten er forutsetningen for et åpent og levende demokrati.

De redigerte mediene har en viktig funksjon som trygge arenaer for ytring.

Det er viktig å styrke kildevernet og å sikre en fortsatt fri og uavhengig presse. Redaktøransvaret må også gjelde for avisens digitale utgave på samme måte som for papiravisen.

Det er behov for en klargjøring av ansvarsforhold knyttet til benyttelse av nye publiseringsformer på internett, for eksempel blogger og sosiale medier. Det bør derfor tas initiativ til en egen medieansvarslov, og en styrking av det norske kildevernet etter modell fra svensk lovgiving.

Ytringsfriheten er under press også i arbeidslivet. Et sterkt demokrati kjennetegnes av stor grad av offentlighet, åpenhet og mulighet til innsyn i offentlige prosesser.

Politikere og ledere har et særskilt ansvar for å sikre ytringsfriheten for offentlige ansatte.

Videre bør det lovfestede varslingsvernet styrkes slik at arbeidstakere kan varsle om ulovlige eller kritikkverdige forhold uten å risikere sanksjoner fra arbeidsgiver eller andre. Det bør utredes hvordan varslere kan følges opp bedre. Brudd på Lov om offentlighet i forvaltningen skal etter utvalgets syn straffes med bøter. Kommunenes adgang til å lage egne regler som innskrenker ansattes ytringsmuligheter må begrenses.

Overvåking både fra kommersielle interesser og fra lands myndigheter er en trussel mot ytringsfriheten og et økende problem. Det må igangsettes et arbeid for å finne fram til virkemidler for å styrke personvernet ved å regulere og begrense muligheten til systematisk innsamling og deling av data om personer via internett.

Dessverre ser vi eksempler på at kampen mot terror bringer med seg forslag som innskrenker innbyggernes frihet.

Regjeringens forslag til endringer i Politiloven og love om elektronisk kommunikasjon innebærer at politiet selv kan avgjøre når de kan bruke falske basestasjonen til bruk av mobilovervåkning. Gjennom slike basestasjoner kan politiet registrere hvem som befinner seg i området, samt avlytte og blokkere telefonsamtaler.

Det sier seg selv at dette kan representere en utfordring for kildevernet og ytringsfriheten. Norsk Presseforbund og en rekke presseorganisasjoner har derfor uttalt seg svært kritisk til forslaget.

Det bør være mulig å ivareta et tilstrekkelig handlingsrom for politi og myndigheter til å beskytte landets innbyggere, uten å sette grunnleggende demokratiske funksjoner på spill.

Utvalget mener det skal være krav om kjennelse fra retten dersom politiet ønsker innsyn i kommunikasjonsdata for teleselskaper og andre.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.