Kamp for mer enn jobben

«Bevar Universitetsforlaget!»

Slik lyder hovedparolen når det avviklingsdømte forlagets ansatte, forfattere og støttespillere aksjonerer på Sehesteds plass i dag. Midt mellom forlagets to eiere, Gyldendal og Aschehoug, vil det bli reist krav om fortsatt drift av et selvstendig Universitetsforlag. En løsning som innebærer å bevare navnet Universitetsforlaget som et imprint i ett av eierforlagene vil bli avvist. Initiativet til aksjonen er tatt av medarbeidere som i lang tid har vært innstilt på omstillinger, men ikke nedleggelse.

  • Stor møtevirksomhet i går kan bety at eierne nå går nye runder om graden av avvikling. Reaksjonene på avviklingsvedtaket har tiltatt i styrke, og dagens aksjon må også ses som en rungende protest mot det mange oppfatter som ansvarsfraskrivelse, monopolisering og dobbeltspill. Dagens kronikk her i avisa går langt i å hevde at slakt og partering av Universitetsforlaget lenge har vært Aschehoug og Gyldendals strategi, andre går lenger og ser avviklingsvedtaket som en logisk bekreftelse på at de store aktørene i bokbransjen har ønsket livet av den akademiske oppkomlingen helt siden den trådte inn i markedsandelenes hellige haller på 50-tallet.
  • De siste dagene har Dagens Næringsliv publisert tall som, hvis korrekte, innebærer at Aschehoug og Gyldendal vil tjene millioner på å avvikle en hard konkurrent. «Dette,» sier skeptikerne, «rimer dårlig med eiernes svartmaling av Universitetsforlagets økonomi. Hvis det ligger så store verdier i forlaget, bl.a. i en akademisk backlist som vil fortsette å selge i mange år, hvorfor skulle da videre drift være så umulig som Geir Mork og William Nygaard påstår?»
  • I skytset mot Aschehoug og Gyldendal vil det også gå noen tankegranater mot det akademiske Norge. Det var 33-prosent-eieren, Studentsamskipnaden i Trondheim, som ønsket å selge seg ut, de øvrige akademiske eierne samtykket til salg av egne poster uten å skjønne hva det innebar, og ingen departementale bjeller ringte ved utsiktene til å miste et viktig kunnskapsforlag eller få en ytterligere monopolisering i den Aschehoug/Gyldendal-dominerte norske bokbransjen.
  • Torsdag velger generalforsamlingen i Universitetsforlaget Jens Kristian Thune til ny styreformann. Får han en hetere sommer enn den meteorologene varsler?