Kamp-klar P4

P4 legger ikke inn årene, tross kulturministerens konsesjonsvedtak. I jula knaller kanalen offensivt til med annonsekampanje til millionbeløp.

P4 har klagerett på konsesjonsvedtaket og har krevd fullt innsyn i alle dokumentene i saken. Kanalen har bestemt seg for å få konsesjonen tilbake, og det beviser de med å satse offensivt med en annonsekampanje som neppe gir kulturministeren salig julefred:

«Hvem tar feil? Valgerd eller 2 millioner nordmenn. Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland vil ta P4 av lufta. For første gang i moderne demokrati tar en politiker livet av en populær og folkekjær mediebedrift. Halve Norge hører på P4, men det holder ikke for allmektige politikere. Valgerd har tydeligvis bedre smak enn nordmenn flest. Tror hun... Og til høsten er det valg.»

Slår hardt tilbake

- Vår strategi er nå å slå tilbake, hardt og kontant, og vi gjør det på flere fronter samtidig. Vi vil ha tilbake denne konsesjonen. Den er tatt fra oss på urettmessig vis, og det skal vi nå bevise, sier informasjonssjef i P4 Ole Tom Nomeland.

Julaften i romjula vil kanalen annonsere både i VG og Dagbladet. Etter det Dagbladet erfarer vil kanalen bruke millionbeløp på kampanjen.

Innen tre uker etter konsesjonsavgjørelsen har P4 klagerett på vedtaket. Dersom ikke klagerunden fører fram, kan kanalen gå til søksmål mot departementet.

- Vi skal bruke alle de muligheter vi har for å beholde konsesjonen, sier Nomeland til Dagbladet.

Vurderes på nytt

Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, opplyser at P4 vil kunne få vurdert saken på nytt ved å sende inn en ny og revidert søknad i klagerunden - en like detaljert søknad som den Kanal4 har levert.

- Regjeringen må da ta stilling til om den vil legge vekt på de nye opplysningene som framkommer her. I forvaltningsloven er det fastsatt at ved klage skal i dette tilfellet regjeringen prøve alle sider av saken og ta hensyn til nye omstendigheter. Det kan da vise seg vanskelig å avskjære P4 fra å justere søknaden sin på denne måten.

Vinner ikke P4 fram i klagerunden, tror Bernt saken i neste omgang vil gå helt til Høyesterett.

GÅR VIDERE: Administrerende direktør i P4, Rune Brynhildsen, fulgt av informasjonsdirektør Ole Tom Nomeland. Bildet er tatt etter overleveringen av konsesjonssøknaden tidligere i høst.