Kamp mot lovløshet

Ingress

Meninger

Aldri har norske myndigheter gjennomført en så massiv og koordinert aksjon mot ulovligheter i en bransje som under razziaen mot Lime-kjeden denne uka. Politiet, tollvesenet, Nav og skatteetaten samarbeidet. 20 personer ble pågrepet og mange av dem ble siktet for grove forbrytelser som menneskehandel, skatteunndragelse, trygdesvindel, bedrageri og misbruk av andres identitet. 50 adresser og objekter er sjekket. Store pengebeløp er beslaglagt.

Torsdag ble elleve personer varetektsfengslet med brev- og besøksforbud. Nedre Romerike tingrett mener faren for bevisforspillelse er så stor at det er nødvendig. Tingretten mener det er sannsynlighetsovervekt for at de siktede har begått handlingene de er siktet for. I denne saken har det framkommet påstånder om rovdrift av medarbeidere som skal ha hatt ulovlig lange arbeidsdager, uten lønn, uten fridager. LO betegner det hele som slavedrift. Ut fra hva som er avdekket i andre bransjer, og som er grundig omtalt i en rekke reportasjer i Dagbladet, er det all grunn til å tro at det er hold i mange av anklagene mot de siktede som har fått oppnevnt forsvarere. Ofrene i denne saken, mange av dem som har jobbet under uverdige forhold i disse butikkene, har fått bistandsadvoktater. Det er ingen grunn til å tro at ikke rettssikkerheten er vel ivaretatt.

Vi står her overfor en sak om norsk institusjonell orden mot kriminell mafiavirksomhet. Den bredt anlagte razziaen viser hvor alvorlig de ulike instanser mener saken har. Trolig er et sidemotiv fra myndighetenes side å øke befolkningens bevissthet om utbredelsen av snusk i arbeidsliv og næringsvirksomhet. De fleste av oss har et stivere blikk på prisen av den varen og tjenesten vi kjøper enn på leverandørens hederlighet. Mange får håndvasket sin bil, klippet sitt hår, stenlagt sin oppkjørsel, pusset opp sitt bad og kjøpt sine snuspakker til priser som er mistenkelig lave. bak lave priser skjuler det seg ofte mennesker i en sårbar situasjon som blir utnyttet av kyniske smartinger. At mange av dem kommer fra land der respekten for lover, regler og statlige myndigheter er minimal, er ingen unnskyldning for de lovbrudd det nå framsettes anklager om.

Denne saken blir en prøvestein i kampen mot skatteunndragelse og brudd på lover og regler i arbeidslivet. Lover blir uthulet dersom de blir lette å omgå. Velferdsstaten mister store inntekter når skattemoralen blir undergravd. Det står mellom sivilisasjon og jungel.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.