Kamp mot valgfrihet

LINDA C. HOFSTAD, hevder i Dagbladet at Høyre gir mer valgfrihet. Hofstad snakker særlig om kunne velge anderledes en flertallet i familiepolitikken, mens barna er små. Regjeringen har trenert utbygging av barnehager, slik at mange foreldre ikke får plass til barna sine. Da har ikke foreldrene et reelt valg, de må lete etter en kvalifisert dagmamma eller være hjemme. For mange er dette en fortvilet situasjon som gjør at de bruker mye tid og energi på å bekymre seg, i steden for å kunne konsenterer seg om framtiden for seg og sin familie. Barnehager gjør det mulig å velge å kombinere arbeid og familie. Vi vil ha lovfestet rett til barnehageplass til 1750 kroner. Foreldrepermisjonen sikrer at alle foreldre kan være hjemme med barna sine den første tiden uten å miste arbeidet sitt, eller måtte være uten lønn. Dette sikrer alle mulighet til å reelt valg å være hjemme mens barna er små. Arbeiderpartiet ønsker å øke permisjonen. Å ha grunnleggende trygghet for at du får hjelp når du blir syk, at du får skolegang, og plass til barna i barnehage, at de gamle blir godt tatt vare på, det gjør også at du får frihet i de sentrale livsvalgene. Dette løses ikke ved å gi skattelettelser til de som har mest før, men å sammen satse på barnehager, skole og eldreomsorgen. Det er dette som er valgfrihet.