Kamp mot vold - hele året

8. MARS: Vi trenger ingen egen kvinnedag for å kjempe mot kvinnevold og overgrep. Det vi trenger er politikere som tar problemene på alvor og er villige til å gjøre noe med dem. Derfor er det tull og vås når Arbeiderpartiets Gunn Karin Gjul i Dagbladet 10. mars påstår at FrP mener disse sakene er gått ut på dato, fordi jeg ikke ser poenget med en egen kvinnedag. Vold i hjemmet og i det offentlige rom må bekjempes hver dag. Ikke bare i svulstige taler på kvinnedagen.Det er tvert om Ap som ikke tar disse problemene alvorlig, foruten den dagen Gunn Karin Gjul går i tog. Resten av året er problemene gjemt bort i en skuff. Dersom Gjul, som sist periode satt i Stortingets justiskomité, mener alvor med å kjempe mot vold, hvorfor gikk hun da i fjor inn for at voldsmenn skal kunne idømmes samfunnsstraff? Det betyr nemlig i klartekst at Gjul synes det er greit at menn som utfører grov vold kan slippe å sitte i fengsel.Arbeiderpartiet har heller aldri vært interessert i å sikre politi- og fengselsvesenet nok ressurser i kampen mot vold. Ei heller i å bygge nok soningsplasser slik at voldsmenn kan sperres inne og hindres fra å begå nye overgrep.

REGJERINGENS handlingslammelse i kampen mot vold ble parodisk bevist på selve kvinnedagen da Fredrikstad-politiet måtte slippe løs en mann siktet for kvinnevold. Det skjedde selv om retten mente det kunne være fare for at mannen skulle mishandle eks-kjæresten på ny. Årsaken til løslatelsen var like enkel som dramatisk, det fantes ikke noen ledige varetektsceller.Denne mannen og andre voldsmenn blir ikke satt i fengsel uansett hvor lenge Gjul går i tog på kvinnedagen. Det som trengs er politikere som tar voldsproblemet på alvor flere dager enn bare 8. mars.