Kamp om 350 Schwitters-kunstverk

OSLO/ZÜRICH (Dagbladet): Nå er kampen i gang om den største samlingen av Schwitters-bilder. MIFA (Marlborough International Fine Arts) forsøker å holde tilbake 56 av de mer verdifulle maleriene. De er oppbevart sammen med ca. 290 andre av Schwitters' kunstverk i Sveits.

MIFA vil bruke de 56 bildene som pant for et erstatningskrav som er reist i Norge. Først stilte Schwitters-familien bankgaranti for disse bildene, noe MIFA hadde krevd. Da bankgarantien forelå, nektet likevel MIFA å utlevere kunstverkene.

Schwitters-familien går rettens vei og krever bildene utlevert. For et par uker siden dro Kurt Schwitters' sønnesønn Bengt Schwitters til det tollfrie lageret Embraport i Sveits, hvor MIFA oppbevarer om lag 350 av Schwitters' malerier og skulpturer. Han hadde lastebil og pakkemannskap med, men MIFA nektet å utlevere kunstverkene. Embraport ligger like ved Zürich flyplass, og det brukes som lagringsplass for blant annet verdifulle kunstverk.

- MIFAs folk forsøkte med alle mulige triks å forhale overleveringen og vanskeliggjøre vår inspeksjon av bildene. De ønsket å beholde 56 av de mest verdifulle maleriene, som ikke kan selges, forklarer Bengt Schwitters.

Han er rasende fordi MIFA nektet å bruke familiens leide lokaler på frihandelslageret Embraport, i stedet måtte besiktigelsen foretas i et skittent rom, hvor bildene ble levert «hulter til bulter» på traller, slike de bruker til å transportere bagasjen på flyplassene, ifølge Schwitters.

Utlevering

En av begrunnelsene for å forlange utlevering er at bildene behandles dårlig. Maleriene er ikke trygge i MIFAs varetekt, mener familien, som har sagt opp avtalen med MIFA for lenge siden.

Familien hadde med seg en konservator fra Sprengelmuseet i Hannover, Ursula Reuther. Dette museet har en stor Schwitters-samling og god ekspertise på kunstneren. Hun vurderte hvert eneste maleri og kunstverk for å se om de var blitt skadd under lagring. Hennes rapport vil foreligge i nær framtid. Ifølge Schwitters ble også hennes arbeid vanskeliggjort i Embraport av MIFAs folk.

Verdien

Schwitters-familien bestrider MIFAs verdianslag og viser til at MIFA under en rettssak som familien ikke ble informert om, i Liechtenstein, anslo de 56 verdifulle kunstverkene til å være verd 13,5 millioner sveitsiske franc (67,5 millioner kroner). Overfor retten i Norge har MIFA redusert denne verdien med en tredjedel. Bengt Schwitters mener dette viser at MIFAs verdivurdering ikke er til å stole på og at kunstverkene neppe er forsikret etter en skikkelig vurdering.

MIFA har nektet å opplyse om forsikringssummene, og det er enda en grunn for familien til å forlange å få utlevert kunsten. De frykter at kunstsamlingen er underforsikret. Tidligere i år (i april) hentet Schwitters-familien 290 verk fra et lager i London. Også her la MIFA kjelker i veien, de forsøkte å framtvinge en erklæring om at familien ikke skulle gå til erstatningssak hvis verkene var blitt skadd under lagring. Schwitters nektet og MIFA måtte gi seg, etter lengre diskusjoner.

I Sveits, derimot, holder man tilbake arbeidene, selv om familien for lengst har sagt opp avtalen som avdøde Ernst Schwitters inngikk med MIFA. Schwitters' hovedankepunkt mot MIFA er at maleriene ikke er i gode hender. De er underforsikret, og man vet ikke om de oppbevares tilfredsstillende. Schwitters fikk ikke se lagerrommene i Embraport der maleriene oppbevares.

- Vi vet heller ikke om Marlborough International Fine Art (MIFA) vil forsøke å fjerne maleriene og skulpturene. Forholdene er helt utilfredsstillende, slik de er i dag.

Utstilling

At MIFA holder maleriene tilbake, kan forsinke den planlagte vandreutstillingen som Sprengel-museet i Hannover har tatt initiativet til. Den går ut på at 127 kunstverk, muligens flere, skal stilles ut i en rekke land for å vise bredden i Kurt Schwitters' kunst.

En rekke museer og kunstsamlinger har bedt om å få utstillingen. Det gjelder, foruten Sprengel-museet i Hannover, Henie-Onstad Kunstsenter på Høvikodden, Arken Museum utenfor København, Haus der Kunst i München, Kunsthaus i Zürich, Los Angeles Museum of Contemporary Art, Staatsgalerie i Stuttgart, Kunstsammlung i Nordrhein-Westfalen og Stedelijk Museum i Amsterdam. Ønskene fra alle disse museene er at de 56 mest verdifulle verkene, som MIFA ønsker å ta pant i, skal vises på denne utstillingen.