Kamp om Darwin

Arendalslærer gikk ut mot

Darwinog evolusjonsteori

på skolensnettside, skriver db.no.

«Skal man slutte å undervise i lære som 99% av vitenskapsmenn mener er riktig fordi 0,1% av radikale kristne forskere mener det er feil? Blir flau av å være fra Arendal nå!

Kristian Olsen

«Big-Bang er virkelig bare en teori. Det er ikke et fakta. Det er vitenskapelig konsensus om den teorien, men det gjør det ikke til en sannhet. Det er et faktisk problem i hele undervisningskjeden fra barneskole til universitet at en er for “paradigmestolte".

Anders Olav Bjørkavåg«Hvis du kaller evolusjonslæren, darwinismen for teori, hva kaller du da din egen religion? Fakta? Du må jaggu se ting i perspektiv, mann...

Ronny«En vitenskapelig teori (utenfor matematikken) er det nærmeste vi kommer en sannhet. Det at jorden er rund er fortsatt en teori, men mengden av bevis for at jorden er rund er så stor at det har blitt en sannhet, ingen vil diskutere at jorden ikke er rund.

Bjarne«Benektelse pga utvitenhet er en av verdens mest utbredte sykdommer.

Lappe«Den aktuelle læreren, hvis han underviser i naturfag, er tydeligvis ikke faglig god nok i undervisningsfaget sitt. Han har ikke forstått bevisene for Big Bang, og han har ikke skjønt at ordet «teori» i vitenskapen betyr en tankebygning som er understøttet av empiriske bevis og ikke mist prediksjoner. I tillegg kommer han med rene usannheter, som at evolulsjonen er i ferd med å bli motbevist av forskere.

llh