Kampanje på landsbygda

Indiske kvinner kjemper mot svært patriarkalske strukturer i den sterke, men også kaotiske «Gulabi Gang».

FILM: På landsbygda i Bundelkhand i det sentrale India lever de fattige innbyggerne i svært tradisjonelle, mannsdominerte samfunn. Jentebarn giftes bort svært tidlig og de blir ofte mishandlet på ulikt vis av ektemann og svigerfamilien de bor hos.

I 2006 startet fembarnsmora Sampat Pal Devi (f. 1960) en kvinneorganisasjon for å bekjempe kvinneundertrykkingen. I dag har Gulabi Gang, som betyr den rosa gjengen, vokst til 150 000 medlemmer. Vi følger Sampat når hun og hjelperne drar fra landsby til landsby for å oppklare drap på unge kvinner.

Observerende
«Gulabi Gang» er produsert av Torstein Grude og Stavanger-baserte Piraya Film, som også har stått bak dokumentarfilmer fra blant annet Nord-Korea og Hviterussland. Regien er ved indiske Nishtha Jain, som følger tett på Gulabi-kvinnene i deres kampanjevirksomhet. Filmen har ingen fortellerstemme og ingen utenforstående eksperter og på én måte er dette greit. Dette er en gerilja-dokumentar, med Sampat Pal som Michael Moore.

Første del går med til å «oppklare» det som høyst sannsynlig er et mord. En forkullet kvinne ligger utstrakt på et jordgulv og Sampat konfronterer familie, landsbyboere og etter hvert politiet. For oss som er vant til vestlig politietterforskning og rettspraksis, er dette totalt anarki. Det er forvirrende og skremmende å observere. Foran kamera blir forfjamsete mennesker beskyldt for mord, men de har hele landsbyen på sin side og Gulabi-kvinnene sier at de lyver, at de er blitt drillet og bedriver skuespill.

Gjennomkorrupt
Det er også uklart hva de beundringsverdige kvinnene har utført. Det vi ser, er at de lager oppstyr, får korrupte politisjefer til å lette på rumpa, men ingen myndighetspersoner ser ut til å ta reelt ansvar. Og Gulabi selv er en relativt løs bevegelse: I en landsby stiller Gulabi med kandidat til byrådet; Gulibi Gang har 900 medlemmer i landsbyen; kandidaten deres får 125 stemmer.

Filmens mest rystende scene kommer på slutten, når Gulabi-medlem Husna Jahan forklarer hvorfor hun støtter sin bror. Han har nettopp drept en annen søster på grunn av familiens ære. «Slik er skikken vår,» sier Husna og vi skjønner at kvinnene i Gulabi Gang har startet en svært lang marsj.