Kampanjen for Tromsø-OL

«Er det noen sinne noen som vil oppnå noe som ikke har en lobbystrategi? Selvfølgelig hadde Oslo og Trondheim også en lobbystrategi. Hvis de ikke hadde det, ville de vært teite. Er så drittlei all maset fra Dagbladet om Tromsø-OL. Blir dere ikke lei av å surke over at det ikke ble Oslo?

Ectoras

«Innholdet i artikkelen tar for seg lobbyvirksomhet - en antidemokratisk virksomhet med nære bånd til korrupsjon. At man skal avfeie dette som en ikke-nyhet fordi lobbyisme er et velkjent fenomen, er tull! Dette er en nyhet, og det er i tillegg en viktig nyhet, fordi den avdekker et spesifikt tilfelle av svært detaljert lobbyisme. Noe som i seg selv er en sjeldenhet.

Bajo«Lobbyvirksomhet er en fullt lovlig og faktisk ganske viktig del av demokratiet, uten lobbyvirksomhet får vi noe som heter aristokrati.

Flinkflonk«Media gjør jo ALT for og bryte ned et OL i Tromsø. Hadde Oslo fått OG LIGNENDE, da hadde det ikke vært mye negativt om denne saken i media.

En som vil noe i nord«Denne artikkelen handler ikke om hvorvidt Tromsø bør arrangere OL. Artikkelen tar for seg en nærmest utrolig detaljert lobbyvirksomhetsplan, og den gjør det uten å moralisere hverken den ene eller den andre veien. Det er ganske utrolig å lese til hvilken systematisk grad det «demokratiske» systemet skal manipuleres til fordel for et Tromsø-OL. Kanskje er det også spesielt interessant med tanke på det pågående despot-OL i Kina.

bajo