Kampen mot fakta

VOLDTEKT: Under overskriften «Innvandrere er ikke voldtektsmenn» 1. mars gjør Ola Melbye Pettersen det han kan best, nemlig å gå i skyttergraven og beskylde FrP for å være rasister. Det er pussig hvordan SOS Rasisme aldri lærer av egne feil.FrP har aldri hevdet at innvandrere generelt er voldtektsmenn, eller at det er deres kultur som bidrar til voldtekter, slik Pettersen feilaktig hevder i sitt innlegg. Det vi derimot har gjort er å påpeke fakta, den samme fakta som for øvrig en rekke aviser har vist til uten å bli beskyldt for å være rasister av den grunn. For de av oss som ikke gjør som SOS Rasisme, som stikker hodet i sanden hver gang det avdekkes ulemper med innvandringen til Norge, så er realitetene ganske klare.

I 2001 FREMLA Oslo-politiet for aller første gang statistikk over den etniske sammensetningen i gruppen av gjerningsmenn som var anmeldt for voldtekt. Tallene viste at hele to av tre anmeldte gjerningsmenn i året 2000 var innvandrere. Til sammen ble 111 personer anmeldt for voldtekt det året. Av de 111 anmeldte var 72 av ikke-vestlig opprinnelse. Selv om ikke-vestlige innvandrere bare utgjorde 14,3 % av byens befolkning det året. Tallene for 2004 ligner dem man fant for året 2000. 50 % av anmeldte gjerningsmenn i 2004 hadde ikke-vestlig landbakgrunn. Til sammenligning utgjorde ikke-vestlige innvandrere 17,6 % av Oslos befolkning det året. Vi finner altså her en overrepresentasjon av ikke-vestlige innvandrere på nesten 200 % sett i forhold til deres befolkningstall.

Å KJEMPE MOT rasisme må innebære at en også kjemper mot det som fremmer rasisme. Sånn som at innvandrere er overrepresentert på kriminalstatistikkene. SOS Rasisme gjør innvandrerne en bjørnetjeneste når de kritiserer FrP for å vise til fakta. Alle støtter kampen mot rasisme, men kampen mot fakta kan Ola Melbye Pettersen ha for seg selv.