Kampen mot fundamentalismen

Å kjempe mot et islamittisk parti i Norge handler om å forsvare grunnleggende menneskerettigheter

SEKRETÆREN

i Islamsk Råd, Shoaib Mohammad Sultan bruker en hel debattartikkel i Dagbladet 27. september på å vise at han dessverre ikke har innsikt i norsk politikk eller samfunnsliv. Feilaktiv påstår han at FrP har iverksatt en skitten kampanje for å sverte muslimer som han. Ja vel, så du inkluderer deg selv blant fundamentalistene, Mohammad Sultan? Mohammad Sultan hevder at rasismen og fremmedfiendtligheten aldri har ligget langt unna FrP. Det er en slett påstand som tyder på at Sultan burde ha fulgt bedre med i timene i sine statsvitenskapsstudier. Fremskrittspartiet er et parti tuftet på liberalistiske grunnprinsipper som setter enkeltmennesket i sentrum. Det har aldri vært noen tvil om at FrP tar avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på rase, kjønn, religion og etnisk opphav. I rak motsetning til den fundamentalistiske islamismen. Liberalismen er i bunn og grunn en frigjøringsideologi som opp gjennom historien har reist seg i protest mot totalitære og menneskefiendtlige bevegelser av ulik art, som kommunismen og nazismen. Derfor er det naturlig at Fremskrittspartiet med sitt liberalistiske utgangspunkt nok en gang stiller seg fremst i rekken og tar kampen når en ny fascistisk ideologi som islamismen, brer om seg. Noe av kjernen i liberalismen er nettopp at et samfunn må bygge på grunnverdiene som manifesterer seg i menneskets grunnleggende rettigheter. Disse grunnverdiene kan vi ikke kompromisse på, men når islamismen gjør det - er det vår plikt å si ifra!

JEG HAR ALDRI

hatt noe ønske om å kritisere vanlige muslimer flest. Det jeg har vært, og er genuint opptatt av, er å bekjempe islamsk fundamentalisme. At Mohammad Sultan trass endeløse debatter i andre medier, fortsatt mener seg truffet av min kritikk bekrefter det jeg har begynt å anta. At jeg ikke har Mohammad Sultan med meg i kampen mot islamske fundamentalister. Det er trist og ikke minst bekymrende. I alle mine debattinnlegg med sekretæren i Islamsk råd har jeg poengtert at vi burde ha en felles agenda i å bekjempe de fundamentalistiske kreftene som vil fjerne frihetene det norske samfunnet er bygget opp rundt. Men bekreftelsen har dessverre uteblitt. Hvem er det du egentlig er, Mohammad Sultan?

I motsetning til meg frykter ikke sekretæren i Islamsk Råd opprettelsen av et islamittisk parti i Norge. Han spør sågar om jeg akter å ty til vold i kampen mot et slikt parti (!). Det forespeiler i grunnen mer om hans mentale sperrer og virkelighetsforståelse enn det gjør om mine holdninger til islamsk fundamentalisme.

TIRSDAG

i forrige uke kunne vi være vitne til at forstanderen for Det islamske forbundet i Norge, Basim Ghozlan, støttet selvmordsbombere blant annet mot israelske settlere. Dette viser hvilke holdninger som eksisterer blant noen av dagens muslimer i Norge, og det skremmer meg. Men det jeg frykter mer er at personer som Ghozlan engasjerer seg politisk, og på den måten sprer sitt terrorliknende budskap videre. Siden Norge ikke er et muslimsk land vil ytringsfriheten gi fundamentalistene anledning til å fremme sine avskyelige tanker om ufrihet og vold. Ingen kan stoppe de i å mene at Norge bør innskrenke kvinners rettigheter til et fritt og selvstendig liv, at grunnskolens kristne formålsparagraf skal erstattes med en muslimsk og at domstolene ikke lenger skal forholde seg til Grunnloven men til Koranen. Et fritt samfunn tillater dem det like mye som det tillater nazister å fremme sine synspunkter, så lenge det ikke kommer i konflikt med andre lover. Men det er ikke dermed sagt at vi bør hylle dem for det. Tvert imot må vi kjempe mot dem! Det burde ikke vært rart at jeg kommer med mine reaksjoner. Den franske akademikeren Frédéric Encel siterer en av de fremste islamittiske lederne i Algerie, Ali Benhadj, følgende:

«Hvis en religion, en tro, ikke vannes og overrisles med blod, vokser den ikke, lever den ikke. Prinsipper forsterke av offer, selvmordsoperasjoner og martyrdød for Allah. Troen forplanter seg ved hver dag å telle de døde, ved å summere sammen massakre og likhus. Det spiller ingen rolle om personen som er ofret, ikke lenger er der. Han har vunnet.»

DET ER SLIKE

holdninger islamittene kommer bærende med, og disse holdningene har ingen plass i det norske samfunnet. Det burde også Islamsk Råd være enig i. I Irak opplever vi nå at fundamentalistiske muslimer bruker uskyldige mennesker som gisler i kampen mot den frie vestlige verden. I religionens navn tar de sågar uskyldige liv. Dette er fundamentalistene Mohammad Sultan er forskrekket over at jeg ikke ønsker velkommen inn i det politiske systemet i Norge. Å kjempe mot et islamittisk parti handler nemlig om å forsvare grunnleggende menneskerettigheter, noe Islamsk Råds sekretær åpenbart ikke har forstått rekkevidden av. Trass Mohammad Sultans mange tvetydige innlegg har jeg fortsatt et håp om at Islamsk Råd og FrP har en felles agenda i å bekjempe fundamentalistisk islam. Selv om jeg riktignok begynner å bli noe reservert i troen.